Ivermectin "Paranova"

D11AX22
 
 

Anvendelsesområder

Inflammatoriske læsioner i forbindelse med papulo-pustuløs rosacea hos voksne. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg ivermectin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Appliceres i tyndt lag 1 gang dgl. i op til 4 mdr.
  En mængde på størrelse med en ært påføres hvert af følgende 5 områder i ansigtet: pande, hage, næse og hver kind. Lægemidlet skal smøres ud i et tyndt lag i hele ansigtet, idet øjne, læber og slimhinder undgås.
 • Cremen skal påføres dgl. i hele behandlingsforløbet.
 • Behandlingsforløbet kan gentages, men lægemidlet skal seponeres, hvis der ikke er nogen forbedring efter 3 måneder.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 18 år.
 • Må kun påføres i ansigtet.
 • Patienten skal gøres opmærksom på, at hænderne skal vaskes efter påføring af lægemidlet, og at kosmetik først må anvendes, når lægemidlet er tørret.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Hudirritation, Hudkløe, Tør hud
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Hud og subkutane væv Erytem, Kontaktdermatitis Forværring af rosacea*

* Patienterne kan opleve forbigående forværring af rosacea, der normalt forsvinder inden for 1 uge, under fortsat behandling, som forventelig følge af en reaktion på de døende Demodex-mider. Behandlingen bør seponeres i tilfælde af alvorlig forværring i form af en kraftig hudreaktion.  

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsstudier. In vitro studier har vist, at ivermectin fortrinsvis metaboliseres af CYP3A4. Der tilrådes derfor til forsigtighed, hvis ivermectin administreres samtidig med potente CYP3A4-hæmmere, da plasmaeksponeringen kan blive signifikant forhøjet.   

For yderligere se Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 500 eksponerede for systemisk behandling i 1. og 2. trimester uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Studierne er dog af tvivlsom metodologisk kvalitet, og en øget risiko kan ikke udelukkes. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4056, 4057

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Efter oral administration er RVD omkring 1 %, og ingen bivirkninger blev observeret blandt 4 ammede børn. Eksposition gennem modermælk efter topikal administration skønnes negligeabel. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker antiinflammatorisk ved at hæmme produktion af inflammatoriske cytokiner.
 • Forårsager desuden parasitdød, primært ved at binde selektivt og med høj affinitet til visse chloridkanaler i parasittens nerve- og muskelceller.
 • Virkningsmekanismen ved rosacea kendes ikke, men kan være forbundet med den antiinflammatoriske virkning og med Demodex-hårsækmidernes død, som muligvis spiller en rolle ved inflammation af huden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 10 mg/g  (Paranova Danmark) 597194
45 g
371,95 8,27
(B) creme 10 mg/g  (Paranova Danmark) 131711
60 g
433,55 7,23

Substitution

creme 10 mg/g
Soolantra Galderma Nordic, Ivermectin, creme 10 mg/g
 

Referencer

4056. Ndyomugyenyi R, Kabatereine N, Olsen A. Efficacy of ivermectin and albendazole alone and in combination for treatment of soil-transmitted helminths in pregnancy and adverse events: a randomized open label controlled intervention trial in Masindi district, western Uganda. Am J Trop Med Hyg. 2008; 79(6):856-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19052293 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4057. Pacqué M, Muñoz B, Poetschke G. Pregnancy outcome after inadvertent ivermectin treatment during community-based distribution. Lancet. 1990; 336(8729):1486-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1979100 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...