Hortons hovedpine (klyngehovedpine)

Revideret: 06.03.2023

Klyngehovedpine er en relativt sjælden hovedpineform, men meget invaliderende, oftest let at diagnosticere, og der er ofte glimrende effekt af anfaldsbehandling og forebyggende behandling. Det er derfor vigtigt at kunne diagnosticere patienter med klyngehovedpine således, at de kan blive behandlet sufficient. Behandlingen bør generelt foregå på specialistniveau (1707)

 

Klyngehovedpine er karakteriseret ved følgende: 

 • Stærke unilaterale smerter lokaliseret orbitalt, supraorbitalt og/eller temporalt.
 • Smertevarighed fra 15-180 minutter.
 • Ledsagende ipsilaterale autonome symptomer som fx næseflåd, tåreflåd, ptose, miosis og øjenlågsødem.
 • Patienten er typisk urolig og agiteret under anfald.
 • Der er ofte natlige anfald.
 • Kommer i serier af anfald, de såkaldte klynger, som typisk varer 4-12 uger for den episodiske form.
 • Imellem klyngerne er der symptomfri perioder af meget varierende længde (fra uger til flere år) i den episodiske form, mens der er vedvarende smerteanfald i den kroniske form.
 • Debuterer typisk i 20-40-års alderen.
 • Rammer mænd ca. 3-4 gange så hyppigt som kvinder.

Behandlingsvejledning

Generelle anbefalinger 

 • Behandling er generelt en specialistopgave.
 • Patienter skal have medicin mod de akutte anfald og samtidig sættes i en forebyggende medicinsk behandling.
 • Forebyggende behandling er den vigtigste behandling og skal opstartes hurtigst muligt ved hver ny klynge.
 • Ved total anfaldsfrihed over 14 dage eller når patienten selv fornemmer, at perioden er slut, bør nedtrapning af forebyggende medicin forsøges.

 

Anfaldsbehandling 

 • Oxygen-inhalation
  Inhalation af ren (100 %) ilt via en ikke-genåndbar ansigtsmaske med et flow på 15 l/min i 10-20 minutter er førstevalgsbehandling af anfald. Inhalationen skal foretages i siddende, oprejst position. Transportabelt ilt udstyr (iltbombe + maske) leveres af private firmaer efter ordination fra neurologisk afdeling. Se endvidere Oxygen (medicinske gasser).
 • Sumatriptan
  Injektion af sumatriptan 6 mg s.c. medfører smertefrihed hos cirka 75 % af patienter inden for 15 minutter og kan benyttes, hvis ilt ikke er effektivt eller tilgængeligt.

  Andre anvendelsesområder: Sumatriptan intranasalt. 10-20 mg, maksimal døgndosis 40 mg, doseringsinterval mindst 2 timer.
  Orale formuleringer af triptaner og analgetika er oftest for længe om at virke og anbefales ikke. Se evt. også triptaner.

 

Forebyggende behandling 

Andre anvendelsesområder: Verapamil depottabletter er førstevalg til forebyggelse af klyngehovedpine (1707) (2213).  

Der kan fx startes med depottabletter 100 mg x 2 stigende til 200 mg x 2 efter 3 dage. Terapeutisk dosis er typisk 400-600 mg i døgnet, men hos enkelte patienter er der behov for doser op til 800 mg dagligt under hyppig EKG-kontrol (ikke-registreret dosering). Behandling af især den kroniske form for Hortons hovedpine er en specialistopgave. 

Referencer

1707. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab. 2020; 3. udgave, https://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/06/2932-Referenceprogram_2020_final_web-24.06.20.pdf (Lokaliseret 15. december 2021)

 

3570. Bendtsen L et al. Neurologisk National Behandlingsvejledning. Klyngehovedpine. Dansk Neurologisk Selskab. 2017, http://neuro.dk/wordpress/nnbv/klyngehovedpine/ (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

2213. May A, Leone M, Afra J, et al. EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other trigeminal-autonomic cephalalgias. Eur J Neurol. 2006; 10:1066-77, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16987158 (Lokaliseret 26. april 2023)