β-blokkere mod migræne

C07A

Revideret: 06.03.2023

De β-receptorblokerende midler, metoprolol og propranolol, har dokumenteret profylaktisk effekt på migræne

Anvendelsesområder

Behandlingsvejledning

β-blokkere uden egenstimulerende effekt har veldokumenteret forebyggende effekt ved migræne og bør normalt vælges som førstevalgs præparater. Der er bedst evidens for propranolol og metoprolol (1707)

 

  • Anbefalet dosering for propranolol depotkapsler er 80 mg 1 gang dagligt stigende med en uges interval til max. 240 mg 1 gang dagligt. Der er ofte effekt ved 160 mg dagligt.
  • Anbefalet dosering for metoprolol er 50 mg 1 gang dagligt i en uge, herefter 100 mg 1 gang dagligt evt. stigende til 150-200 mg i døgnet ved manglende effekt.

Præparatvalg

Propranolol og metoprolol er ligeværdige. Det er således prisen og bivirkningsprofil, der afgør valget. 

Bivirkninger

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   2,34 14,05
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,54 3,24
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   2,72 8,16
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   0,77 2,31
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,77 1,15
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter  200 mg 100 stk.(blister)   1,76 1,32
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   2,83 8,48
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,89 1,33
Metoprolol Metomylan
Viatris
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,45 2,70
Metoprolol Metomylan
Viatris
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   0,64 1,92
Metoprolol Metomylan
Viatris
depottabletter  50 mg 250 stk.   0,38 1,15
Metoprolol Metomylan
Viatris
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,54 0,81
Metoprolol Metomylan
Viatris
depottabletter  100 mg 250 stk.   0,39 0,58
Metoprolol Metomylan
Viatris
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,83 0,63
Metoprolol Metoprolol "GEA"
Sandoz
depottabletter  50 mg 100 stk.   5,60 16,80
Metoprolol Metoprolol "GEA"
Sandoz
depottabletter  100 mg 100 stk.   6,10 9,14
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  25 mg 100 stk.   0,90 5,41
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  50 mg 100 stk.   0,77 2,31
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 100 stk.   0,54 0,81
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter  200 mg 100 stk.   1,76 1,32
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  25 mg 30 stk. (blister)   2,36 14,18
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,54 3,25
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   2,76 8,28
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  50 mg 100 stk. (blister)   0,76 2,27
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  100 mg 30 stk. (blister)   1,45 2,18
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,54 0,80
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,81 0,61
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter  25 mg 100 stk. (blister)   0,54 3,24
Metoprolol Metoprololtartrat "2care4"
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   0,97 1,45
Metoprolol Metoprololtartrat "Nordic Prime"
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,02 1,53
Metoprolol Metrasina
Parallelimport
depottabletter  50 mg 30 stk. (blister)   2,74 8,21
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler  80 mg 100 stk.   4,84 9,68
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler  160 mg 100 stk.   6,18 6,18
Propranolol Propranolol "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  10 mg 250 stk.   0,27 4,25
Propranolol Propranolol "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  40 mg 100 stk.   0,44 1,75
Propranolol Propranolol "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  40 mg 250 stk.   0,38 1,50
Propranolol Propranolol Retard "Nordic Prime"
Parallelimport
hårde depotkapsler  80 mg 30 stk. (blister)   9,46 18,92
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  25 mg 100 stk.   1,90 11,39
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  50 mg 100 stk.   2,18 6,54
Metoprolol Selo-Zok®
Recordati
depottabletter  100 mg 100 stk.   3,38 5,07

Referencer

1707. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab. 2020; 3. udgave, https://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/06/2932-Referenceprogram_2020_final_web-24.06.20.pdf (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...