Spændingshovedpine

Revideret: 06.03.2023

Spændingshovedpine er meget udbredt, således har cirka 1/3 af befolkningen spændingshovedpine flere gange per måned, 10 % har det ugentligt og cirka 3 % har kronisk spændingshovedpine. Mekanismerne bag spændingshovedpine er ikke fuldt klarlagte, men ved den episodiske form spiller meddelt smerte fra perikranielle muskuloskeletale væv samt stress sandsynligvis en vigtig rolle. Hos patienter med hyppig episodisk og kronisk spændingshovedpine er det påvist, at centralnervesystemet er overfølsomt for smerte. 

 

Spændingshovedpine er karakteriseret ved følgende (1707) (3571) (3572)

 • Bilateral, pressende, trykkende hovedpine af let til moderat intensitet
 • Hovedpinen er ikke associeret med de typiske migræne-karakteristika så som forværring ved fysisk aktivitet, opkast eller svær kvalme og overfølsomhed for lys og lyde.

 

Behandlingsvejledning

Generelle anbefalinger 

 • Identificer og motiver patienten til så vidt muligt at minimere udløsende faktorer fx ufysiologiske arbejdsstillinger eller stress.
 • Informer om årsagerne til spændingshovedpine. Det kan forklares, at de enkelte hovedpineepisoder kan skyldes muskelspændinger eller stress, mens der ved kronisk hovedpine desuden kan være en forstyrrelse i de smerteregulerende centre i nervesystemet.

 

Ikke-medicinsk behandling : 

 • Ikke-medikamentel forebyggelse og behandling af spændingshovedpine skal altid overvejes, selv om der generelt er sparsom videnskabelig evidens for effekten. For en opdateret oversigt over den tilgængelige evidens for de hyppigste ikke-medicinske behandlingsmetoder mod spændingshovedpine, henvises til National klinisk retningslinje og (5839).
 • Fysioterapi bør primært rettes mod instruktion i korrekte arbejdsstillinger, holdningskorrektion og instruktion i aktive daglige hjemmeøvelser som sigter mod at reducere muskuloskeletale spændinger.

 

Anfaldsbehandling 

NSAID og paracetamol har dokumenteret effekt ved de enkelte episoder af spændingshovedpine, mens effekten ofte er begrænset ved den kroniske form.  

Følgende behandlinger kan anbefales: 

 • Ibuprofen 200-600 mg
 • Paracetamol 1.000 mg
 • Naproxen 250-500 mg

Kontrollerede studier tyder på, at NSAID er mere effektive end paracetamol, mens der ikke er nogen sikker forskel på bivirkninger. Kombinationer har ikke vist bedre effekt end præparaterne givet enkeltvis. Det billigste NSAID kan derfor vælges. 

 

 

Forebyggende behandling 

Profylaktisk behandling kan være indiceret hos patienter med kronisk spændingshovedpine. 

Første valg er det tricykliske antidepressivum amitriptylin. Effekten er uafhængig af eventuelt tilstedeværende depression.  

 • Startdosis er 10 mg x 1 i en uge, stigende med 10 mg per uge til effekt eller betydende bivirkninger, maksimalt 70-100 mg x 1.
 • Hele dosis tages 1-2 timer før sengetid for at bedre søvn og minimere træthed den næste dag.
 • Vedligeholdelsesdosis, hvor der er bedst balance mellem effekt og bivirkninger, er typisk 30-70 mg.
 • Typiske bivirkninger er bl.a. mundtørhed, træthed, svimmelhed og vægtstigning.
 • Ved manglende effekt af amitriptylin kan behandling med mirtazapin eller venlafaxin overvejes (disse præparater har ikke indikationen spændingshovedpine) (3571).

 

Referencer

5839. Beier D, Callesen HE, Carlsen LN et al. Ikkemedicinsk behandling af migræne og spændingshovedpine. Ugeskrift for læger. 2022, https://ugeskriftet.dk/videnskab/ikkemedicinsk-behandling-af-migraene-og-spaendingshovedpine (Lokaliseret 2. marts 2023)

 

1707. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab. 2020; 3. udgave, https://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/06/2932-Referenceprogram_2020_final_web-24.06.20.pdf (Lokaliseret 15. december 2021)

 

3571. Bendtsen L et al. Neurologisk National Behandlingsvejledning. Spændingshovedpine. Dansk Neurologisk Selskab. 2017, http://neuro.dk/wordpress/nnbv/spaendingshovedpine/ (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3572. Bendtsen L, Evers S, Linde M et al. EFNS guideline on the treatment of tension-type headache report of an EFNS task force. Eur J of Neurol. 2010; 17(11):1318-25, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20482606 (Lokaliseret 22. maj 2023)