Trigeminusneuralgi

Revideret: 06.03.2023

Trigeminusneuralgi er en oftest unilateral lidelse med ultrakorte meget smertefulde jag svarende til en eller flere af trigeminusnervens grene. Der kan forekomme talrige anfald på en dag. Smertejagene er typisk lokaliseret til 2. eller 3. gren. Smerterne udløses af lette sensoriske stimuli som tygning, berøring af ansigtet, tale, tandbørstning, barbering og kold blæst, men kan også forekomme uden stimuli.  

Op til halvdelen af patienterne har i tillæg en mere konstant murrende smerte i det afficerede område. Smerterne mistolkes ofte i starten som kommende fra tænder eller sinus.  

 

Trigeminusneuralgi debuterer oftest i 50-60-års alderen, men debut på andre tidspunkter er ikke usædvanlig. Primær trigeminusneuralgi kan skyldes tryk fra en arterie på trigeminusnerven eller kan være idiopatisk. Symptomatisk trigeminusneuralgi skyldes hyppigst en rumopfyldende proces eller plaque fra dissemineret sklerose. 

Behandlingsvejledning

Generelle anbefalinger 

Behandling er generelt en specialistopgave. 

 

Forebyggende behandling med antiepileptika. Dosis justeres løbende afhængig af smerteniveau og bivirkninger. 

Der er ofte behov for høje medicindoser og kombinationsbehandling. Hos medicinsk refraktære patienter bør kirurgisk behandling overvejes. 

 

Medicinsk behandling 

  • Carbamazepin typisk 200-1.200 mg i døgnet eller oxcarbazepin 300-1.800 mg i døgnet (ikke-godkendt indikation for oxcarbazepin) fordelt på 2 doser er 1. valgs behandling. Hvis det ene af disse præparater ikke har effekt eller ikke tolereres, bør det andet forsøges.
  • Gabapentin, pregabalin eller lamotrigen (ikke-godkendt indikation for disse 3 præparater) kan benyttes som tillægsbehandling til 1. valgs behandlinger eller bruges som monoterapi, hvis 1. valgs behandlinger ikke tolereres.

 

Kirurgisk behandling 

Mikrovaskulær dekompression eller læsionsbehandling f.eks. glycerolinjektion, thermokoagulation og ballonkompression. 

Referencer

1707. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab. 2020; 3. udgave, https://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/06/2932-Referenceprogram_2020_final_web-24.06.20.pdf (Lokaliseret 15. december 2021)

 

4664. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur J Neurol. 2019; 26(6):831-49, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30860637 (Lokaliseret 17. oktober 2023)

 

4663. Maarbjerg S, Bendtsen L et al. Neurologisk National Behandlingsvejledning. TRIGEMINUSNEURALGI. neuro.dk. 2017, https://neuro.dk/wordpress/nnbv/trigeminusneuralgi/ (Lokaliseret 17. oktober 2023)