Benferol

A11CC05
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse og behandling af vitamin D-mangel hos voksne og børn > 12 år.
 • Som supplement til specifik osteoporose-behandling af patienter med risiko for D-vitaminmangel fortrinsvis i kombination med calcium.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 tablet indeholder 10 mikrogram (400 IE), 20 mikrogram (800 IE) eller 0,625 mg (25.000 IE) cholecalciferol (vitamin D3). 

Doseringsforslag

Kapsler 10 mikrogram og 20 mikrogram 

Voksne og børn > 12 år 

 • Sædvanligvis 20 mikrogram (800 IE) 1 gang dgl.
 • Højst 100 mikrogram (4.000 IE) dgl.

 

Kapsler 0,625 mg 

Voksne og børn > 12 år 

 • Sædvanligvis 0,625 mg (25.000 IE) 1 gang månedlig.
 • Symptomatisk vitamin D-mangel. 2 støddoser á 50.000 IE i løbet af 1 uge.

 

Bemærk:  

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Kontrol af P-calcium og P-fosfat. 

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. Ved svær nyreinsufficiens metaboliseres vitamin D i form af cholecalciferol ikke normalt, og der bør anvendes andre former for vitamin D. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi
 • Hypercalciuri
 • Nyresten
 • Nefrocalcinose
 • Hypervitaminosis D.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes:
  • til børn.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved:
  • sarkoidose med kontrol af P- og U-calcium.
 • Under langvarig behandling skal P-calcium og -kreatinin løbende kontrolleres. Ved hypercalciuri (> 300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, eller cholecalciferol bør seponeres.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypercalcæmi.
Ikke kendt hyppighed Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Laryngal ødem.

Interaktioner

 • Phenytoin og barbitursyrederivater øger nedbrydningen af vitamin D og blokerer for virkningen af 1-α,25-dihydroxycholecalciferol.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede gravide uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Et dgl. tilskud på 10 mikrogram (400 IE) vitamin D anbefales generelt under graviditet. Bør ikke anvendes, hvis der gives anden vitamin D-holdig behandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: I terapeutiske doser vil den mængde vitamin D, som barnet får, ikke udgøre en risiko. Ved doser op til 160 mikrogram (6.400 IE) vitamin D dgl. er der ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Forgiftning

Symptomerne skyldes den ledsagende hypercalcæmi, der er præget af opkastning, obstipation, hovedpine, arytmi, konfusion, dehydrering (polyuri) og evt. asystoli. 

Farmakodynamik

 • Omdannes i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Stimulerer gastro-intestinal absorption af calcium og fosfat og tubulær reabsorption af calcium.
 • Produktionen af parathyroideahormon hæmmes, og dermed reduceres fosfatudskillelsen gennem nyrerne.
 • Calcitriol har betydning for de- og remineralisering af knoglevæv.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • Omdannes i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 uge (calcitriol).
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Cholecalciferol (vitamin D3)bløde kapsler  0,625 mgbløde kapsler  10 mikrogrambløde kapsler  20 mikrogram

Hjælpestoffer

Farve:
Allura Red AC (E129) : bløde kapsler 0,625 mg, bløde kapsler 20 mikrogram
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 0,625 mg, bløde kapsler 10 mikrogram, bløde kapsler 20 mikrogram

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) bløde kapsler 0,625 mg 173721
3 stk. (blister)
64,70 21,57 0,69
(B) bløde kapsler 10 mikrogram 391779
90 stk. (blister)
96,70 1,07 2,15
(B) bløde kapsler 20 mikrogram 426372
90 stk. (blister)
122,30 1,36 1,36

Foto og identifikation

Bløde kapsler  0,625 mg  (25.000 IE)

Præg:
25
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Rød
Mål i mm: 12,5 x 8,5
bløde kapsler 0,625 mg (25.000 IE)
 
 
 

Bløde kapsler  10 mikrogram  (400 IE)

Præg:
0.4
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Lysegul
Mål i mm: 10,5 x 7
bløde kapsler 10 mikrogram (400 IE)
 
 
 

Bløde kapsler  20 mikrogram  (800 IE)

Præg:
0.8
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Orange
Mål i mm: 10,5 x 7
bløde kapsler 20 mikrogram (800 IE)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

23.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...