Diarré

Revideret: 22.09.2021

Den normale afføringshyppighed kan variere mellem 3 gange ugentligt og 3 gange dgl. En accepteret definition på diarré er: afføringsmængde på mere end 200 g pr. døgn (børn: mere end 10 g/kg/døgn). 

 

Diarré kan være akut, dvs. pludseligt indsættende og af op til 3 ugers varighed, og kronisk, dvs. af mere end 3 ugers varighed. Grænserne for varighed har dog en betydelig variation og overlap. 

 

Årsagerne til akut diarré er ofte infektiøse eller medikamentelle. De hyppigste bakterier er Campylobacter, Salmonella, E Coli, Shigella samt Clostridioides difficile og hyppigste virus, norovirus. Af medikamentelle årsager til diarrè er syrepumpehæmmere, SSRI og andre antidepressiva, lithium, kemoterapi, NSAID, metformin, warfarin, ACE-hæmmere og andre. Årsagerne til kronisk diarré er multiple. 

 

De patofysiologiske mekanismer ved diarré inkluderer traditionelt sekretoriske, inflammatoriske og osmotiske (malabsorptive) forhold. Kronisk diarré klassificeres ofte af kliniske grunde som vandig diarré, inflammatorisk diarré eller steatoré. Alle de nævnte typer er dog med blandet patofysiologi.