Eosinofil øsofagitis (EoE)

Revideret: 22.09.2021

Eosinofil øsofagitis (EoE) er en kronisk immunmedieret sygdom i øsofagus, karakteriseret ved øsofagusdysfunktion og eosinofil granulocytpenetration i øsofagusslimhindens pladeepitel. EoE bør mistænkes ved fx dysfagi, fastsiddende fødebolus, refluxsymptomer, øsofagussmerter og langsomt ændrede spisemønstre som respons på langsomt udviklet dysfagi, typisk langsom spisning eller indtag af mere væske.  

Ved skopi kan findes længdegående furer, hvide eksudater, multiringe og forsnævringer. Diagnosen stilles i biopsierne ved stor forekomst af eosinofile granulocytter. Ca. 150 patienter får stillet diagnosen hvert år. I udredningsfasen er behandling med syrepumpehæmmer væsentlig for at skelne reflux fra EoE.  

Behandlingen er lokalt virkende binyrebarkhormon samt eliminationsdiæt "Six food elimination". Der er ikke sikker sammenhæng mellem histologisk bedring og symptomatisk bedring. Sygdommen disponerer ikke til udvikling af cancer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Budesonid Jorveza
Vifor Pharma
smeltetabletter  0,5 mg 90 stk. (blister)   44,51 178,04
Budesonid Jorveza
Vifor Pharma
smeltetabletter  1 mg 90 stk. (blister)   44,51 89,02

Referencer

4468. Lucendo AJ, Miehlke S, Schlag C. Efficacy of Budesonide Orodispersible Tablets as Induction Therapy for Eosinophilic Esophagitis in a Randomized Placebo-controlled Trial. Gastroenterology. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30922997 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4467. Andersen IB, Bremholm L, Havelund T et al. Eosinofil øsofagitis. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/EoE.pdf (Lokaliseret 14. september 2023)