Selektive interleukinhæmmere (tarm-anti-inflammatorika)

L04AC

Revideret: 22.09.2021

Ustekinumab er et tarm-selektivt monoclonalt antistof mod p40 subunit på interleukin 12 og 23. Ved binding hæmmes disse to proinflammatoriske interleukiner. 

Anvendelsesområder

Det er påvist, at behandling med ustekinumab har effekt ved behandling af moderat og svær Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Stoffet kan bruges ved svigt af konventionel behandling eller behandling med TNF-alfaantagonist. 

Behandlingsvejledning

Behandlingsregimet med ustekinumab er ikke endeligt klarlagt, bl.a. er behandlingens dosering, hyppighed og varighed ikke tilstrækkeligt belyst.  

Betydningen af ledsagende immunsuppressiv behandling med fx azathioprin er uafklaret.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ustekinumab Stelara®
Janssen
konc. til infusionsvæske, opl.  130 mg 1 stk.   33.643,25 139,75
 
 
Gå til toppen af siden...