Carbamazepin

N03AF

Revideret: 14.12.2021

Carbamazepin forlænger refraktærperioden for de spændingsafhængige natriumkanaler. 

Anvendelsesområder

Præparatvalg

Ved behandling af epilepsi bør et depotpræparat foretrækkes for at opnå bedst mulig anfaldskontrol og færrest mulige bivirkninger.

Forgiftning

  • Toksisk dosis: Voksne: 5 g. Optagelse fra gastro-intestinalkanalen kan være forsinket op til 24 timer, og sammenhæng mellem dosis og effekter er begrænset. Serumkoncentrationer > 60 mikromol/l kan være toksiske.
  • Klinik: Opkastning, døsighed, svimmelhed, ataksi evt. hyperkinesier, synsforstyrrelser, respirationsdepression.
    S-carbamazepin > ca. 100 mikromol/l er i reglen forbundet med mere udtalte cerebrale symptomer som choreiforme bevægelser, hallucinationer, koma og kramper.
    Livstruende S-koncentrationer (kardiotoksiske symptomer) i reglen > 250 mikromol/l., AV-blok og hjertestop er beskrevet i de sværeste tilfælde. Vandretention med hyponatriæmi og hypertension.
  • Behandling: Aktivt kul, gentagen indgift er effektivt ved moderat-svær forgiftning pga. enterohepatisk cirkulation. Kardial monitorering, natriumhydrogencarbonat i.v. ved breddeøget QRS, magnesiumsulfat ved torsades de pointes.

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Carbamazepin Carbamazepin "2care4"
Parallelimport
depottabletter  200 mg 200 stk. (blister)   1,30 6,50
Carbamazepin Tegretal Retard
Parallelimport
depottabletter  200 mg 200 stk. (blister)   1,29 6,45
Carbamazepin Tegretal Retard
Parallelimport
depottabletter  400 mg 200 stk. (blister)   3,00 7,49
Carbamazepin Tegretal Retard
Parallelimport
depottabletter  400 mg 200 stk.(blister)   3,00 7,50
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
tabletter  100 mg 100 stk.   0,74 7,40
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   1,23 6,17
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   1,17 5,85
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
tabletter  200 mg 200 stk. (blister)   1,08 5,39
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   1,16 5,80
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
depottabletter  200 mg 200 stk.  
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
depottabletter  400 mg 200 stk.   2,47 6,19
Carbamazepin Tegretol®
Novartis
oral suspension  20 mg/ml 300 ml   0,34 17,03
Carbamazepin Timonil® Retard
Parallelimport
depottabletter  300 mg 100 stk. (blister)   2,02 6,74
Carbamazepin Timonil® Retard
Parallelimport
depottabletter  300 mg 100 stk. (blister)   2,09 6,97
Carbamazepin Trimonil® Retard
Desitin
depottabletter  200 mg 200 stk. (blister)   1,37 6,87
Carbamazepin Trimonil® Retard
Desitin
depottabletter  300 mg 100 stk. (blister)   2,10 7,01
Carbamazepin Trimonil® Retard
Desitin
depottabletter  400 mg 200 stk. (blister)   2,47 6,19
Carbamazepin Trimonil® Retard
Desitin
depottabletter  600 mg 100 stk.   3,75 6,26
 
 
Gå til toppen af siden...