Jakob Christensen
(Forfatter og referent)

Dansk Neurologisk Selskab
Jakob Christensen, Overlæge
Neurologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger