Midler mod familiær transthyretin amyloidose

N07XX

Revideret: 15.08.2019

Arvelig (heriditær) eller familiær transthyretin amyloidose (hATTR) er en sjælden systemisk, livstruende autosomal dominant sygdom. Den fænotypiske præsentation kan være meget varierende, men oftest ses progressiv aksonal degenerativ neuropati karakteriseret ved sensorisk, motorisk og autonom påvirkning samt kardiomyopati.  

 

Der findes mere end 120 rapporterede mutationer i TTR genet associeret med hATTR-amyloidose. Mutationen medfører, at TTR proteinet bliver ustabilt, og dissocierer til dimerer og monomerer. De foldede monomerer undergår delvis denaturering for at danne alternativt foldede monomer-amyloidogene mellemprodukter. Disse mellemprodukter fejldannes derefter til opløselige oligomer, profilamenter, filamenter og amyloidfibriller. Amyloidfibrillerne aflejres ekstracellulært i forskelligt væv, heriblandt perifere nervesystem, hjerte, mavetarmsystem, nyrer, centralnervesystem og øjne, hvilket leder til celleskade og organdysfunction. 

 

TTR dannes i leveren (>90%) samt i øjne (retinale pigment) og CNS (Plexus Choroideus). Hidtil har behandlingen været levertransplantation, hvilket hæmmer dannelsen af TTR og progressionen af polyneuropati, mens aflejringer i hjertet kan progrediere efter transplantation. 

Behandlingsvejledning

Medicinsk behandling 

Patisiran er en dobbelt-strenget lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA), som er specifikt rettet mod en genetisk bevaret sekvens i den 3´utranslaterede region af alle muterede og vildtype TTR mRNA. Herved nedbrydes TTR mRNA i leveren, hvilket reducerer TTR protein i serum. Gennemsnitligt reduceres serum-TTR med cirka 80% inden for 10-14 dage efter indgivelse af patisiran. Reduktionen af serum-TTR nedsætter eller bremser sygdomsprogressionen af hATTR. Patisiran indgives i lipidnanopartikler, hvilket øger optagelsen i hepatocytter. Hjælpestofferne giver dog også anledning til infusionsrelaterede reaktioner, som forebygges med korticosteroid, histamin receptorantagonister og paracetamol. 

Tafamidis binder sig inaktivt til de 2 thyroksin-bindingssteder på den naturlige tetrameriske form af transthyretin og forhindrer derved adskillelsen til monomerer. Denne hæmning af transthyretin-tetramer-adskillelsen danner grundlaget for anvendelse af tafamidis til at nedsætte sygdomsudviklingen. Der er størst effekt på polyneuropatien af tafamidis ved tidlig start på behandlingen.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Patisiran Onpattro
Alnylam
konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml 5 ml  
Inotersen Tegsedi
Akcea
injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg 4 stk.  
Tafamidis Vyndaqel
Pfizer
bløde kapsler  20 mg 30 stk. (blister)   3.522,14

Referencer

3647. Plante-Bordeneuve V. Transthyretin familial amyloid polyneuropathy: an update. J Neurol. 2018; 265(4):976-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29249054 (Lokaliseret 6. juni 2018)
 
 
 
Gå til toppen af siden...