Midler mod familiær transthyretin amyloidose

N07XX

Revideret: 11.11.2021

Arvelig (heriditær) eller familiær transthyretin amyloidose (hATTR) er en sjælden systemisk, livstruende autosomal dominant sygdom. Den fænotypiske præsentation kan være meget varierende, men oftest ses progressiv aksonal degenerativ neuropati karakteriseret ved sensorisk, motorisk og autonom påvirkning samt kardiomyopati.  

 

Der findes mere end 120 rapporterede mutationer i TTR genet associeret med hATTR-amyloidose. Mutationen medfører, at TTR proteinet bliver ustabilt og omdannes via monomere mellemprodukter til amyloidfibriller. Amyloidfibrillerne aflejres ekstracellulært i bl.a. det perifere nervesystem, hjerte, mavetarmsystem, nyrer, centralnervesystem og øjne, hvilket leder til organskade. 

 

TTR dannes i leveren (> 90 %) samt i øjne (retinale pigment) og CNS (Plexus Choroideus). Hidtil har behandlingen været levertransplantation, hvilket hæmmer dannelsen af TTR og progressionen af polyneuropati, mens aflejringer i hjertet kan progrediere efter transplantation. 

Behandlingsvejledning

Medicinsk behandling 

Patisiran er en dobbelt-strenget lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA), som er specifikt rettet mod muterede og vildtype TTR mRNA. Herved nedbrydes TTR mRNA i leveren og indenfor 10-14 dages behandling med patisiran reduceres serum-TTR med gennemsnitlig 80 %. Reduktionen af serum-TTR nedsætter eller bremser sygdomsprogressionen af hATTR. Patisiran indgives i lipid-nanopartikler, hvilket øger optagelsen i hepatocytter. Hjælpestofferne giver dog også anledning til infusionsrelaterede reaktioner, som kan forebygges med korticosteroid, histamin receptorantagonister og paracetamol. 

 

Tafamidis binder sig inaktivt til de 2 thyroksin-bindingssteder på den naturlige tetrameriske form af transthyretin og forhindrer derved adskillelsen til monomerer. Denne hæmning af transthyretin-tetramer-adskillelsen danner grundlaget for anvendelse af tafamidis til at nedsætte sygdomsudviklingen. Der er størst effekt på polyneuropatien af tafamidis ved tidlig start på behandlingen. 

 

Inotersen hæmmer produktionen af humant TTR protein ved selektiv binding til TTR mRNA. Behandlingen medfører et fald i plasma TTR-niveaet på 68-74 %. Inotersen kan anvendes hos voksne patienter med hATTR som har polyneuropati i stadie 1 og 2. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Patisiran Onpattro
Alnylam
konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml 5 ml   18.403,98
Inotersen Tegsedi
Swedish Orphan Biovitrum
Udgået 17.10.2022
injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg 4 stk.  
Tafamidis Vyndaqel
Pfizer
bløde kapsler  20 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   3.411,83 3.411,83
Tafamidis Vyndaqel
Pfizer
bløde kapsler  20 mg 30 stk. (blister)   3.162,33 3.162,33
Tafamidis Vyndaqel
Pfizer
bløde kapsler  61 mg 30 stk. (blister)   2.760,74 905,16

Referencer

4810. Gertz MA, Scheinberg M, Waddington-Cruz M et al. Inotersen for the treatment of adults with polyneuropathy caused by hereditary transthyretin-mediated amyloidosis. Expert Rev Clin Pharmacol. 2019; 12:701-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31268366 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3647. Plante-Bordeneuve V. Transthyretin familial amyloid polyneuropathy: an update. J Neurol. 2018; 265(4):976-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29249054 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...