Toredin

S01GX09
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende og mastcellestabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget conjunctivitis allergica

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg olopatadin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjensmerter Øjenirritation, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næsen

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.   

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Toredin påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Toredin påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Potent, selektivt antiallergikum/antihistaminikum med flere forskellige virkningsmekanismer. Antagoniserer histamin og forebygger histamininduceret inflammatorisk cytokinproduktion i de conjunktivale epitelceller. Olopatadin virker på konjunktivale mastceller og hæmmer dermed frigivelsen af pro-inflammatoriske mediatorer. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan anvendes i højst 28 dage. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Toredin
504064
5 ml
79,30 15,86
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Toredin
171767
3 x 5 ml
174,05 11,60

Substitution

øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Olopatadin "Orifarm" Orifarm Generics, Olopatadin, øjendråber, opløsning 1 mg/ml
Opatanol Novartis, Olopatadin, øjendråber, opløsning 1 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

31.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...