Opatanol®

S01GX09
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende og mastcellestabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget conjunctivitis allergica

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg olopatadin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 3 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Øjenirritation, Øjensmerter, Øjentørhed.
Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Hovedpine.
Tørhed i næsen.

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.   

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Potent, selektivt antiallergikum/antihistaminikum med flere forskellige virkningsmekanismer. Antagoniserer histamin og forebygger histamininduceret inflammatorisk cytokinproduktion i de conjunktivale epitelceller. Olopatadin virker på konjunktivale mastceller og hæmmer dermed frigivelsen af pro-inflammatoriske mediatorer. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 007921
5 ml
104,25
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 080942
5 ml (2care4)
129,40
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 099193
5 ml (Paranova)
175,15
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 115409
5 ml (Orifarm)
104,00
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 007957
3 x 5 ml
279,10
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 027772
3 x 5 ml (2care4)
262,95
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 092021
3 x 5 ml (Paranova)
264,30
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml 115398
3 x 5 ml (Orifarm)
279,00

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...