Fesoterodin "Accord"

G04BD11
 
 

Urologisk spasmolytikum. Muskarinreceptorantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 8 mg fesoterodin (som fesoterodinfumarat). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 4 mg 1 gang dgl. 

Dosis kan øges til 8 mg 1 gang dgl. Maksimal dosis er 8 mg. 

Fuld behandlingseffekt ses efter 2-8 uger. 

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urin- eller ventrikelretention
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (bl.a. pylorusstenose eller refluks)
 • autonom neuropati
 • risiko for QT-forlængelse
 • samtidig behandling med potente CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere

Depottabletterne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Fesoterodin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nyrer og urinveje Urinretention
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Psykiske forstyrrelser Konfusion

Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

 

Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) teoretisk kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fesoterodin "Accord"
 • Fesoterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af fesoterodin.
 • CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, rifampicin, phenobarbital, phenytoin, prikbladet perikon) nedsætter plasmakoncentrationen af fesoterodin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval. Antikolinerge symptomer herunder CNS-påvirkning, feber, dehydrering, hjertearytmier, opkastning og urinretention. 

Farmakodynamik

Kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist.  

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres i plasma til den aktive metabolit (5-hydroxymethylderivat).
 • Biotilgængelighed ca. 52 % (aktive metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter, som udskilles både gennem leveren og nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 8 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 518561
28 stk. (blister)
297,20 10,61 5,31
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 106820
84 stk. (blister)
1.518,70 18,08 9,04

Substitution

depottabletter 8 mg
Fesoterodine "Stada" STADA Nordic, Fesoterodin, depottabletter 8 mg
TOVIAZ Pfizer, Fesoterodin, depottabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  8 mg

Præg:
F II
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,7 x 13,2
depottabletter 8 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...