TOVIAZ

G04BD11
 
 

Urologisk spasmolytikum. Muskarinreceptorantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg eller 8 mg fesoterodin (som fesoterodinfumarat). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 4 mg 1 gang dgl. 

Dosis kan øges til 8 mg 1 gang dgl. Maksimal dosis er 8 mg. 

Fuld behandlingseffekt ses efter 2-8 uger. 

  

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urin- eller ventrikelretention
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (bl.a. pylorusstenose eller refluks)
 • autonom neuropati
 • risiko for QT-forlængelse
 • samtidig behandling med potente CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere

Depottabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Fesoterodin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Halsgener
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nyrer og urinveje Urinretention
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Psykiske forstyrrelser Konfusion

Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

 • Fesoterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af fesoterodin.
 • CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, rifampicin, phenobarbital, phenytoin, prikbladet perikon) nedsætter plasmakoncentrationen af fesoterodin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval. Antikolinerge symptomer herunder CNS-påvirkning, feber, dehydrering, hjertearytmier, opkastning og urinretention. 

Farmakodynamik

Kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist.  

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres i plasma til den aktive metabolit (5-hydroxymethylderivat).
 • Biotilgængelighed ca. 52 % (aktive metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter, som udskilles både gennem leveren og nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

Fesoterodindepottabletter  4 mgdepottabletter  8 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 4 mg, depottabletter 8 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 4 mg, depottabletter 8 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 4 mg, depottabletter 8 mg
Lecithin (soja) : depottabletter 4 mg, depottabletter 8 mg
Macrogoler : depottabletter 4 mg, depottabletter 8 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 116705
28 stk. (blister)
489,65 17,49 17,49
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 411906
30 stk. (blister) (Orifarm)
518,00 17,27 17,27
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 116694
84 stk. (blister)
1.442,50 17,17 17,17
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 116716
28 stk. (blister)
465,85 16,64 8,32
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 037968
30 stk. (blister) (Orifarm)
440,00 14,67 7,33
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 053676
84 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 13-06-2022
(B) depottabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 116727
84 stk. (blister)
1.426,05 16,98 8,49

Substitution

depottabletter 4 mg
Fesoterodine "Stada" STADA Nordic, Fesoterodin, depottabletter 4 mg
 
depottabletter 8 mg
Fesoterodin "Accord" Accord, Fesoterodin, depottabletter 8 mg
Fesoterodine "Stada" STADA Nordic, Fesoterodin, depottabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  4 mg

Præg:
FS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 7 x 13,5
depottabletter 4 mg
 
 
 

Depottabletter  8 mg

Præg:
FT
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7 x 13
depottabletter 8 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...