Tafluprost "Paranova"

S01EE05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.


Bemærk: Dosis bør ikke overskrides, da en hyppigere administration kan nedsætte den tryksænkende virkning. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Behandling af afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forreste øjenlinser.
 • Patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis.
 • Patienter bør informeres om risikoen for vækst af øjenvipperne, farvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Keratitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Erytem/pigmentering på øjenlåget, Fotofobi, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øget irispigmentering, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjentørhed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer Astenopi, Blefaritis, Konjunktival pigmentering, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning
Ikke kendt hyppighed
Øjne Iritis, Maculaødem, Uveitis Fordybning af øjenlågets sulcus
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hypertrikose  (på øjenlåget)
 • Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Tafluprost "Paranova" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Tafluprost "Paranova" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk nås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Tafluprost hydrolyseres i cornea til den farmakologisk aktive tafluprostsyre.
 • Hydrolyseres i leveren til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Efter åbning af folieposen: Øjendråberne kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC).
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (Paranova Danmark)
Tafluprost "Paranova"
428638
30 x 0,3 ml
Udgået 16-10-2023
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (Paranova Danmark)
Tafluprost "Paranova"
542055
90 x 0,3 ml
597,55 22,13 6,64

Substitution

øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Saflutan (Parallelimport), Tafluprost, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Taflotan Santen, Tafluprost, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

05.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...