Taflotan®

S01EE05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.


Bemærk: Dosis bør ikke overskrides, da en hyppigere administration kan nedsætte den tryksænkende virkning. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Behandling af afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forreste øjenlinser.
 • Patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis.
 • Patienter bør informeres om risikoen for vækst af øjenvipperne, farvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Erytem/pigmentering på øjenlåget, Fotofobi, Keratitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øget irispigmentering, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter, Øjentørhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer.
Ikke kendt Iritis, Maculaødem, Uveitis.
Dyspnø.
 • Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk nås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Tafluprost hydrolyseres i cornea til den farmakologisk aktive tafluprostsyre.
 • Hydrolyseres i leveren til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Øjendråber i flerdosisbeholder 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage.

 

Øjendråber i enkeltdosisbeholder 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Efter åbning af folieposen: Øjendråberne kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC).
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Tafluprostøjendråber, opløsning  15 mikrogram/mløjendråber, endosis  15 mikrogram/mløjendråber, endosis  15 mikrogram/ml  (Orifarm) øjendråber, endosis  15 mikrogram/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Glycerol : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Natriumdihydrogenphosphat : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Polysorbat 80 : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml 445219
3 ml
186,30 6,21
(B) øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml 052664
3 x 3 ml
525,25 5,84
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml 134352
30 x 0,3 ml
203,80 6,79
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (Paranova Danmark) 113769
30 x 0,3 ml
Udgået 28-12-2020
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml 134374
90 x 0,3 ml
419,00 4,66
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (Orifarm) 067424
90 x 0,3 ml
Udgået 28-12-2020
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (Paranova Danmark) 461486
90 x 0,3 ml
Udgået 28-12-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...