VYDURA

N02CD06
 
 

Calcitonin genrelateret peptid (CGRP)-antagonist mod migræne. 

Anvendelsesområder

 • Akut behandling af migræne med eller uden aura.
 • Forebyggende behandling af episodisk migræne hos patienter, som har mindst 4 migræneanfald om måneden.

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 75 mg rimegepant. 

Doseringsforslag

Voksne 

Akut behandling af migræne 

 • 75 mg ved behov højst én gang dgl.

 

Profylaktisk behandling 

 • 75 mg hver anden dag.

 

Bemærk:  

 • Maksimal daglig dosis er 75 mg.
 • Frysetørrede tabletter lægges oven på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet.
 • Kan tages sammen med eller uden mad. Dog skal man vente 5 min. med at spise eller drikke, efter man har sunket spyttet.
 • Begrænset erfaring hos børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-15 ml/min.

  Der bør udvises forsigtighed ved hyppig brug hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Rimegepant er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyresygdom i slutstadiet og hos patienter i dialyse. Behandling af patienter med nyresygdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min) bør undgås. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Plasmakoncentrationerne (ubundet AUC) er signifikant højere (stigning med lidt under en faktor 4 er set) hos personer med svært (Child-Pugh C) nedsat leverfunktion. Behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion bør undgås. 


Se endvidere

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder dyspnø og hududslæt)*

* Kan forekomme dage efter administrationen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med VYDURA

CYP3A4-hæmmere og -induktorer 

 • Rimegepant bør ikke administreres sammen med potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, itraconazol, ritonavir), da administrationen kan medføre signifikant stigning i AUC (op til 4 gange).
 • Administration af rimegepant sammen med lægemidler, der hæmmer CYP3A4 i moderat grad (fx diltiazem, erythromycin, fluconazol), kan også øge eksponeringen for rimegepant uden nogen relevant virkning på Cmax. Samtidig administration inden for 48 timer skal undgås.
 • Induktorer af CYP3A4 reducerer plasmakoncentrationerne af rimegepant (AUC kan falde med op til 80 % og Cmax med 64 %). Samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, rifampicin, perikon) eller moderate CYP3A4-induktorer (fx bosentan, efavirenz, modafinil) bør undgås. Virkningen af CYP3A4-induktion kan vare op til 2 uger efter seponering af den potente eller moderate CYP3A4-induktor.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Andre interaktioner 

 • Hæmmere af P-glykoprotein- og BCRP-efflukstransportere (fx ciclosporin, verapamil) kan øge plasmakoncentrationen af rimegepant (AUC og Cmax med > 50 %, men mindre end to gange). Samtidig administration inden for 48 timer skal undgås.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3803

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Det relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende. På grund af virkningsmekanismen er den potentielle risiko for det ammede barn dog uklart.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og VYDURA påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og VYDURA påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Rimegepant binder selektivt med høj affinitet til receptoren for humant calcitonin genrelateret peptid (CGRP) og antagoniserer CGRP-receptorfunktionen.
 • Forholdet mellem farmakodynamisk aktivitet og mekanismen/mekanismerne, hvorved rimegepant udøver sine kliniske virkninger, er ukendt.

Farmakokinetik

 • Cmax efter 1,5 timer.
 • Fordelingsvoluminet ved steady-state 1,71 l/kg.
 • Rimegepant metaboliseres primært af CYP3A4 og i mindre grad af CYP2C9 men udskilles væsentligst uændret i fæces (42 %) og urin (51 %).
 • Halveringstiden (T1/2) er ca. 11 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
frysetørrede tabletter 75 mg, Pfizer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Undgå at drikke eller spise efter placering under tungen.

Vent yderligere 5 minutter med at spise eller drikke.

Administration

Lægges på tungen.

Synkning bør undgås i 1 minut efter placering under tungen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) frysetørrede tabletter 75 mg 534961
2 stk. (unit-dose)
406,40 203,20 101,60
(A) frysetørrede tabletter 75 mg 444921
8 stk. (unit-dose)
1.575,00 196,88 98,44

Foto og identifikation

Foto

Frysetørrede tabletter  75 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 14 x 14
frysetørrede tabletter 75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...