Nimotop®

C08CA06
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af spasmer ved subarachnoidal blødning, der skyldes bristet aneurisme. 

 

Nimodipin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte lidelser. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg nimodipin.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg nimodipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Parenteralt 

 • Under nøje kontrol af blodtryk og ekg gives de første 2 timer 15 mikrogram/kg/time som i.v. infusion, efterfulgt af 30 mikrogram/kg/time i 7-14 dage, hvorefter der overgås til oral behandling.

Oralt 

 • 60 mg 6 gange dgl.
 • Den samlede behandlingstid bør være ca. 21 dage.

 

Bemærk 

Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.  

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister. 

Samtidig brug af: 

 • rifampicin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • carbamazepin

da effekten af nimodipin reduceres markant. 

Forsigtighedsregler

 • Cerebralt ødem
 • Stærkt forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension (systolisk blodtryk lavere end 100 mmHg)
 • Ustabil angina pectoris
 • Akut myokardieinfarkt inden for de sidste 4 uger
 • Samtidig behandling med nefrotoksiske lægemidler.

 

Natriumindhold 

1 ml infusionsvæske indeholder 0,02 mmol natrium, som svarer til 1,2 mg natriumchorid. 

 

Alkoholindhold 

Infusionsvæsken indeholder ca. 24 % v/v alkohol, der svarer til 200 mg alkohol/ml. 1 daglig dosis indeholder op til 50 g alkohol, der svarer til ca. 4 genstande. 

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi.
Ileus.

Interaktioner

 • Nimodipin metaboliseres via CYP3A4 i leveren og i tarmslimhinden.
 • Stærke induktorer som rifampicin, carbamazepin, phenobarbital og phenytoin reducerer markant biotilgængeligheden af oralt administreret nimodipin og er kontraindiceret. 
 • Fluoxetin og inhibitorer af CYP3A4 som erythromycin, HIV-proteasehæmmere og valproat kan øge effekten af nimodipin. Dosisjustering af nimodipin kan være nødvendig.
 • Grapefrugtjuice bør undgås, da det kan forøge og forlænge effekten af nimodipin.
 • Nimodipin kan øge den blodtrykssænkende effekt af andre antihypertensiva.
 • På grund af alkoholindholdet i infusionsvæsken er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Dilaterer de cerebrale blodkar og øger dermed perfusionen. Perfusionsstigningen er som regel større i de områder af hjernen, som i forvejen er beskadiget eller har nedsat gennemblødning, end i de raske områder. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 13% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Infusionsvæske. pH ca. 6,8. 

 

Håndtering 

Infusionsvæske 

 • Infusionsvæsken bør gives under brug af infusionspumpe og sammen med infusionsvæske i forholdet 1:4 under anvendelse af 3-vejshane.

 

Forligelighed ved infusion 

Kan gives samtidig med (co-infusion): 

 • isotonisk glucose-infusionsvæske
 • isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske
 • 5 % human albumin
 • Dextran 40
 • Mannitol
 • Ringer-lactat.

 

Bemærk: I forbindelse med indgift af infusionsvæsken må der ikke benyttes apparatur af PVC, da dette binder nimodipin. I stedet bør benyttes polyethylen-infusionssæt. 

 

Holdbarhed 

Infusionsvæske 

 • Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i højst 10 timer ved 25°C.
 • Bør tildækkes ved direkte sollys.
 • Kan opbevares i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør ud fra et mikrobiologisk synspunkt anvendes med det samme.

Indholdsstoffer

Nimodipinfilmovertrukne tabletter  30 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  30 mg  (Orifarm) infusionsvæske, opløsning  0,2 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  0,2 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 30 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 30 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm)
Andre:
Citronsyre : infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark)
Ethanol : infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 30 mg  (2care4) , filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm) , infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark)
Natriumcitrat : infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 470713
100 stk. (blister)
1.348,85 134,89
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 437049
100 stk. (blister)
1.348,85 134,89
(B) infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml 446862
5 x 50 ml
1.341,00 1.341,00
(B) infusionsvæske, opløsning 0,2 mg/ml  (Paranova Danmark) 407133
5 x 50 ml
1.362,85 1.362,85

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg  (2care4)

Præg:
SK,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...