Viscotears®

S01XA20
 
 

Mukomimetikum, lubrikerende stof til lokal behandling af øjets slimhinde

Anvendelsesområder

Nedsat tåre- eller slimproduktion.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjengel. 1 g indeholder 2 mg carbomer. 

Øjengel, enkeltdosisbeholder. 1 g indeholder 2 mg carbomer. 

Doseringsforslag

Voksne 

 

  • 1 dråbe i hvert øje 3-4 gange dgl. eller hyppigere ved behov.

 

Bemærk:  

Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Indeholder cetrimid, som kan give øjenirritation og er kendt for at misfarve kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.
  • Kontaktlinser bør fjernes før hver drypning og kan isættes efter 15 minutter. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sløret syn, Tilklistring af øjenlåg.
Almindelige (1-10%) Blefaritis, Øjenirritation.
Ubehag efter instillation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kontaktdermatitis.
Okulær hyperæmi, Øjensmerter.
Periorbitalt ødem.
Ikke kendt Hypersensitivitet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Forlænger adhæsionen, forstærker fugtningen af cornea og conjunctiva og sørger for, at conjunctiva kan bevæge sig lettere hen over cornea. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Højst 1 måned efter anbrud ved højst 25ºC.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Carbomerøjengel  2 mg/gøjengel  2 mg/g  (Paranova Danmark) øjengel, endosis  2 mg/g

Hjælpestoffer

Konservering:
Cetrimid : øjengel 2 mg/g
Andre:
Dinatriumedetat : øjengel 2 mg/g, øjengel, endosis 2 mg/g
Sorbitol : øjengel 2 mg/g, øjengel, endosis 2 mg/g
Sterilt vand : øjengel 2 mg/g, øjengel, endosis 2 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved tørre øjne ved primær keratoconjunctivitis sicca eller i forbindelse med anden sygdom, fx kollagenose eller facialisparese med lukkedefekt. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjengel 2 mg/g 503849
10 g
ikke fast pris
(HF) øjengel 2 mg/g  (Paranova Danmark) 033028
10 g
ikke fast pris
(HF) øjengel 2 mg/g 445481
3 x 10 g
ikke fast pris
(HF) øjengel 2 mg/g  (Paranova Danmark) 140255
30 g (3 x 10)
ikke fast pris
(HF) øjengel, endosis 2 mg/g 464110
30 x 0,6 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...