Persantin®

B01AC07
 
 
Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

Forebyggelse af arterielle tromboembolier hos patienter med hjerteklapproteser sammen med oral antikoagulationsbehandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 100 mg dipyridamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Tabletter. 100 mg 4 gange dgl.

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tages med et glas vand.
 • Kan knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Forsigtighedsregler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved følsomhed for hypotension, fx ved 

 • alvorlig koronararteriesygdom
 • akut myokardieinfarkt
 • ustabil angina pectoris.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Hypotension Hedeture

Interaktioner

Anden medicin sammen med Persantin®
 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Samtidig behandling med dipyridamol og adenosin bør undgås, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant, da dipyridamol potenserer den antihypertensive effekt af adenosin.
 • Dipyridamol bør pauseres 48 timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Persantin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Persantin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Administration af xanthinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 % (tabletter) og 70 % (depotkapsler).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time (tabletter) og 2-3 timer (depotkapsler).
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles væsentligst med galden (enterohepatisk kredsløb).
 • < 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 10-14 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter 100 mg, Øresund Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan opslæmmes.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 551043
100 stk. (blister)
283,15 2,83 11,33

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
overtrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...