Dipyridamol og kombinationer

B01AC

Revideret: 24.04.2018

Anvendelsesområder

Dipyridamol anvendes til sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi. Anvendes i kombination med ASA. Monoterapi frarådes, men kan anvendes til patienter, der ikke tåler ASA. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Ingen forholdsregler for dipyridamol. Dog er ASA kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og stærkt nedsat nyrefunktion, GFR < 10 ml/min. 

Farmakodynamik

Dipyridamol hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en vis hæmning af trombocytfunktionen. Har primært en kardilaterende virkning. Dipyridamol medfører ikke øget blødningstendens. I en randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse (ESPS 2) af den tromboseprofylaktiske effekt af dipyridamol og ASA efter iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi medførte kombination af dipyridamol og ASA den største reduktion af risikoen for apopleksi sammenlignet med lægemidlerne hver for sig.  

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden af dipyridamol efter oral indgift er ca. 50%. Maksimal plasmakoncentration ses 0,5-1 time efter tabletindtagelse. Plasmahalveringstid 1-2 timer. Efter indtagelse af depotkapsler, som frigiver dipyridamol kontinuerligt over 10-14 timer, opnås maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer. Udskilles væsentligst med galden.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Acetylsalicylsyre
Dipyridamol
Aggrenox
Parallelimport
hårde depotkapsler  200 + 25 mg 60 stk.  
Acetylsalicylsyre
Dipyridamol
Asasantin® Retard
Boehringer Ingelheim
Udgået 18.11.2019
hårde depotkapsler  200 + 25 mg 60 stk.  
Dipyridamol Dipyridamol "Actavis"
TEVA
hårde depotkapsler  200 mg 60 stk.   7,21
Dipyridamol Dipyridamol "Alternova"
Alternova
hårde depotkapsler  200 mg 60 stk.   6,68
Acetylsalicylsyre
Dipyridamol
Dipyridamol/acetylsalicylsyre "2care4"
Parallelimport
kapsler med modificeret udløsning  200+25 mg 60 stk.  
Dipyridamol Persantin®
Boehringer Ingelheim
overtrukne tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   7,14
Dipyridamol Persantin®
Boehringer Ingelheim
hårde depotkapsler  200 mg 60 stk.   6,78

Referencer

1073. Dansk Selskab for Apopleksi. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI. 2013; , http://www.dsfa.dk/wp-content/uploads/REFERENCEPROGRAMFINAL20131.pdf (Lokaliseret 6. juni 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...