Dipyridamol og kombinationer

B01AC

Revideret: 11.09.2020

Anvendelsesområder

Dipyridamol anvendes til sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi(4751). Anvendes i kombination med ASA. Monoterapi frarådes, men kan til nød anvendes til patienter, der ikke tåler hverken ASA eller clopidogrel. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Ingen forholdsregler for dipyridamol. ASA er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion pga. øget risiko for bivirkninger.  

Farmakodynamik

Dipyridamol hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en vis hæmning af trombocytfunktionen. Har desuden en kardilaterende virkning. Dipyridamol alene medfører ikke øget blødningstendens. I en randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse (ESPS 2) af den tromboseprofylaktiske effekt af dipyridamol og ASA efter iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi medførte kombination af dipyridamol og ASA den største reduktion af risikoen for apopleksi sammenlignet med lægemidlerne hver for sig.  

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden af dipyridamol efter oral indgift er ca. 50 %. Maksimal plasmakoncentration ses 0,5-1 time efter tabletindtagelse. Plasmahalveringstid 1-2 timer. Efter indtagelse af depotkapsler, som frigiver dipyridamol kontinuerligt over 10-14 timer, opnås maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer. Udskilles væsentligst med galden.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Dipyridamol Dipyridamol "Strides"
Strides Nordic
hårde depotkapsler  200 mg 60 stk.   10,22 20,44
Acetylsalicylsyre
Dipyridamol
Orisantin
Orion Pharma
kapsler med modificeret udløsning  200+25 mg 100 stk. (2 x 50)   4,79
Dipyridamol Persantin®
Øresund Pharma
overtrukne tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   2,84 11,37

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

4751. Fagudvalget for antitrombotika under RADS. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse som sekundær profylakse ved iskæmisk apopleksi. RADS. 2016; 2.0, https://rads.dk/media/2076/beh-apopleksi-feb-2016.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

1073. Arbejdsgruppe nedsaf af Dansk Selskab for Apopleksi. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI. Dansk Selskab for Apopleksi. 2013, http://www.dsfa.dk/wp-content/uploads/REFERENCEPROGRAMFINAL20131.pdf (Lokaliseret 10. december 2021)

 

4752. Massel DR, Little SH. Antiplatelet and anticoagulation for patients with prosthetic heart valves. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 9(7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23839768 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...