Dipyridamol "Strides"

B01AC07
 
 

Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi sammen med acetylsalicylsyre. 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 200 mg dipyridamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg morgen og aften med eller uden mad.
 • Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis i 1. uge doseres med 1 depotkapsel ved sengetid og lavdosis acetylsalicylsyre om morgenen.


Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depotkapslerne må ikke åbnes.
 • Depotkapslerne kan tages med eller uden mad.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Forsigtighedsregler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved følsomhed for hypotension, fx ved 

 • alvorlig koronararteriesygdom
 • akut myokardieinfarkt
 • ustabil angina pectoris.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Hypotension Hedeture

Interaktioner

 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Samtidig behandling med dipyridamol og adenosin bør undgås, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant, da dipyridamol potenserer den antihypertensive effekt af adenosin.
 • Dipyridamol bør pauseres 48 timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Administration af xantinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 % (tabletter) og 70 % (depotkapsler).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time (tabletter) og 2-3 timer (depotkapsler).
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles væsentligst med galden (enterohepatisk kredsløb).
 • < 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 10-14 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i original beholder for at beskytte mod fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 6 uger.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde depotkapsler 200 mg, Strides Nordic  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 200 mg 112724
60 stk.
613,15 10,22 20,44

Foto og identifikation

Foto

Hårde depotkapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Orange
Mål i mm: 7,5 x 23
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

12.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...