ADP-receptorhæmmere

B01AC

Revideret: 27.11.2019

ADP (adenosin diphosphat)-receptorhæmmerne omfatter cyclopentyltriazolopyrimidinderivatet ticagrelor, den parenterale ATP-analog cangrelor og thienopyridinerne clopidogrel og prasugrel, der begge er prodrugs, som efter oral indtagelse omdannes i leveren til aktive og inaktive metabolitter. 

Anvendelsesområder

Clopidogrel anvendes til forebyggelse af aterotrombotiske tilfælde hos patienter med iskæmisk apopleksi, ved perifere kredsløbsforstyrrelser, patienter med stabilt iskæmisk hjertesygdom behandlet med perkutan koronar intervention (PCI) og hos patienter med akut koronart syndrom i kombination med ASA.  

Prasugrel, ticagrelor og cangrelor anvendes i kombination med ASA til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer ved akut koronart syndrom. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Clopidogrel, prasugrel og ticagrelor er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion. 

Forsigtighedsregler

Risikoen for blødningskomplikationer øges ved kombination med andre antitrombotiske midler. Hos patienter, hvor der findes indikation for behandling med både en ADP-receptorhæmmer, acetylsalicylsyre og antikoagulerende behandling (triple-behandling), anbefales det at anvende clopidogrel og ikke de mere potente stoffer prasugrel og ticagrelor. Der stiles ved anvendelse af VKA efter et INR-niveau på 2,0-2,5 med hyppig kontrol af INR.  

 

DOAKs 

Ved indikation for samtidig behandling med clopidogrel, acetylsalicylsyre og DOAK skal kriterierne for generel dosisreduktion som udgangspunkt følges. Dog kan dosisreduktion af DOAK overvejes ved høj blødningsrisiko. Til patienter med normal nyrefunktion gives:  

 

  • dabigatran-etexilat 150 mg x 2 dgl. Ved høj blødningsrisiko: 110 mg x 2 dgl.
  • rivaroxaban 20 mg x 1 dgl. Ved høj blødningsrisiko: 15 mg x 1 dgl.
  • apixaban 5 mg x 2 dgl.
  • edoxaban 60 mg x 1 dgl.

 

Varigheden af triple-behandling reduceres til et minimum på grund af en meget høj blødningsrisiko herunder(4472)

 

Ved PCI medførte prasugrel i TRITON-studiet færre endepunktshændelser (kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-letal apopleksi) (9,4%) end clopidogrel (11,5%), men til gengæld flere blødningskomplikationer (TIMI større blødninger: 2,2% og 1,7%) (1394). Prasugrel 10 mg dgl. bør derfor ikke anvendes til patienter med øget risiko for behandlingsinduceret blødning, herunder patienter > 75 år og patienter < 60 kg ; prasugrel er kontraindiceret hos patienter med tidligere apopleksi/TCI. 

 

I ISAR-REACT 5-studiet, hvor 4018 patienter med akut koronart syndrom blev randomiseret til ticagrelor og prasugrel, havde man i prasugrelgruppen ekskluderet patienter med tidligere apopleksi/TCI og reduceret dosis af prasugrel til 5 mg dgl. til patienter >75 år og patienter < 60 kg. Det primære kombinerede endepunkt (død, myokardieinfarkt eller apopleksi) forekom signifikant hyppigere ved behandling med ticagrelor end med prasugrel (HR 1.36 (95% CI 1.09-1.70)) (4753)

 

I PLATO-studiet, der inkluderede patienter med akut koronart syndrom (både patienter med ustabil angina og myokardieinfarkt med og uden ST-segment elevation), medførte ticagrelor færre endepunktshændelser (kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-letalt apopleksi) (9,8%) end clopidogrel (11,7%) (1665). Kardiovaskulær død blev også signifikant reduceret fra 5,1% til 4,0% og det samme var tilfældet for total mortalitet (5,9% vs. 4,5%). Samlet set (alle større blødninger) medførte ticagrelor ikke flere blødningskomplikationer end clopidogrel, men spontane blødninger uden relation til koronar bypass-operation optrådte hyppigere. 

 

I CHAMPION PHOENIX-studiet (3151) blev 11.145 patienter, der skulle have foretaget akut eller elektiv PCI, randomiseret til behandling med infusion af cangrelor eller oral behandling med clopidogrel. Primært endepunkt (død, AMI, stenttrombose eller behov for revaskularisering) sås i cangrelor-gruppen hos 4,7% og hos 5,9% i clopidogrel-gruppen. Blødningskomplikationer indtraf hos henholdsvis 0,6% og 0,3%.  

Der foreligger endnu ikke større randomiserede kliniske undersøgelser af effekten af cangrelor-bridging ved behandling med ticagrelor eller prasugrel (3586)

 

Før elektiv kirurgi og andre invasive procedurer holdes pause med prasugrel i 7 dage. Ved behandling med clopidogrel eller ticagrelor holdes pause i 5 dage hos patienter med normalt trombocyttal, 7 dage ved trombocytopeni og 7 dage forud for neuraksial blokade (2774)

 

Inden for den første måned efter indsættelse af "bare metal stents" (BMS) og de første 3 måneder efter indsættelse af "drug-eluting stents" (DES) bør eventuel pause med en ADP-receptorhæmmer konfereres med en interventionel kardiolog på grund af risikoen for stentokklusion og udvikling af akut koronart syndrom (2774)

Farmakodynamik

Både thienopyridinerne og ticagrelor hæmmer P2Y12-delen af ADP-receptoren. De aktive metabolitter af thienopyridinerne hæmmer receptoren irreversibelt, og generhvervelse af normal trombocytfunktion sker derfor med en hastighed svarende til omsætningen af trombocytter. 

Trombocythæmning med clopidogrel opnås 3-4 timer efter oral indtagelse og ca. 1 time efter indtagelse af prasugrel.
Ved en daglig dosis af clopidogrel på 75 mg opnås ved steady state efter 3-7 dage 40-60% hæmning af ADP-induceret trombocytaggregation. Effekten opnås hurtigst, hvis behandlingen indledes med en bolus på 300-600 mg.  

 

Prasugrel medfører en hurtigere indsættende og kraftigere hæmning af ADP-induceret trombocytaggregation end clopidogrel, idet hæmningen ved steady state ved dosis på 10 mg dgl. er 70-80%. Som bolus anbefales 60 mg. Ved ophør med thienopyridinerne svinder effekten på ADP-induceret trombocytaggregation og kapillærblødningstid gradvis i løbet af 5-7 dage. 

 

Ticagrelor og en aktiv metabolit heraf hæmmer ADP-receptoren reversibelt. Trombocythæmning opnås 1,5-2 timer efter oral indtagelse. Ved behandling med 90 mg x 2 dgl. opnås en hæmning af ADP-induceret trombocytaggregation på 70-90% ved steady state. Som bolus anbefales 180 mg. Ved ophør med ticagrelor svinder effekten på ADP-induceret trombocytaggregation og kapillærblødningstid gradvis i takt med eliminationen af ticagrelor og den aktive metabolit (plasmahalveringstid 7-9 timer). Efter 1 døgn er hæmningen af samme størrelsesorden som for clopidogrel og forsvinder helt efter 3-5 dage. 

 

Cangrelor er en ATP-analog, der hæmmer ADP-receptoren reversibelt. Efter i.v. injektion af bolus opnås ca. 80% hæmning af ADP-induceret trombocytaggregation. Hæmningen opretholdes ved i.v. infusion og svinder gradvis i løbet af en time efter seponering af infusionen (plasmahalveringstid 3-6 min.). 

Farmakokinetik

Clopidogrel: CYP2C19 er involveret i dannelsen af den aktive metabolit, hvorfor effekten af clopidogrel adskiller sig alt efter CYP2C19-genotype. Den publicerede forekomst af poor metaboliser-genotyper, som potentielt har begrænset effekt af clopidogrel, er ca. 2 % for kaukasiske, 4 % for negroide og 14 % for kinesiske personer.  

 

Der er tilgængelige test til at bestemme en patients CYP2C19-genotype, men rutinemæssig brug heraf anbefales ikke. Poor metabolizer-status vil vise sig ved trombocytaggregations-test. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  60 mg 56 stk. (blister)   32,35
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  60 mg 168 stk. (blister)   31,45
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 56 stk. (blister)   23,89
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 100 stk. (blister)   23,41
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 100 stk. (blister) (Paranova)   22,11
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 100 stk. (blister) (Orifarm)   22,32
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 100 stk. (blister) (2care4)   22,54
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 100 stk. (blister) (Abacus)   22,40
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 168 stk. (blister) (Paranova)   22,47
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 168 stk. (blister) (2care4)   22,51
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 168 stk. (blister) (Orifarm)   22,57
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 168 stk. (blister)   23,27
Ticagrelor Brilique
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  90 mg 168 stk. (blister) (Abacus)   22,57
Clopidogrel Clopidogrel "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk.   1,85
Clopidogrel Clopidogrel "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  75 mg 30 stk. (blister)   1,56
Clopidogrel Clopidogrel "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  75 mg 28 stk. (blister)   1,77
Clopidogrel Clopidogrel "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)   0,62
Clopidogrel Clopidogrel "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)  
Clopidogrel Clopidogrel "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  75 mg 30 stk. (blister)   1,24
Clopidogrel Clopidogrel "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)   0,76
Clopidogrel Clopidogrel "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)   0,63
Clopidogrel Clopidogrel Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  75 mg 84 stk. (blister)   1,56
Clopidogrel Cloriocard
Sandoz
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)   1,85
Prasugrel Efient
Daiichi
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   46,10
Prasugrel Efient
Daiichi
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   23,05
Prasugrel Efient
Daiichi
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (2care4)   20,75
Prasugrel Efient
Daiichi
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Paranova)  
Clopidogrel Grepid
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  75 mg 30 stk. (blister) (2care4)   1,57
Clopidogrel Grepid
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  75 mg 30 stk. (blister) (Nordic Prim   1,21
Clopidogrel Grepid
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)   0,65
Clopidogrel Grepid
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister) (2care4)   0,92
Cangrelor Kengrexal
Chiesi
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  50 mg 10 stk.   3.152,17
Clopidogrel Plavix®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  75 mg 28 stk. (blister)  
Clopidogrel Plavix®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk. (blister)   21,59
Clopidogrel Plavix®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister)   19,02
Clopidogrel Plavix®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister) (2care4)   18,42
Prasugrel Prasugrel "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Prasugrel Prasugrel "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   20,70
Prasugrel Prasugrel "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   20,17

Referencer

4472. Anders Junker, Benedikte Haastrup, Bent Raungaard et al. Akut koronart syndrom. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019; , https://www.nbv.cardio.dk/aks (Lokaliseret 1. april 2020)

 

4753. Schüpke S, Neumann FJ, Menichelli M et al. Ticagrelor or Prasugrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2019; 381(16):1524-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31475799 (Lokaliseret 27. november 2019)

 

3586. Alexopoulos D, Pappas C, Sfantou D et al. Cangrelor in Percutaneous Coronary Intervention: Current Status and Perspectives. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2018; 23:13-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29228817 (Lokaliseret 24. april 2018)

 

2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, https://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 8. oktober 2019)

 

3152. Gibson CM, Mehran R, Bode C et al. Prevention of Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation Undergoing PCI. N Engl J Med. 2016; 375:2423-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27959713 (Lokaliseret 10. april 2017)

 

3151. Bhatt DL et al for the CHAMPION PHOENIX Investigators. Effect of platelet inhibition with cangrelor during PCI on ischemic events. N Engl J Med. 2013; 368:1303-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23473369 (Lokaliseret 10. april 2017)

 

1596. Cannon CP, Harrington RA, James S et al. Comparison of ticagrelor with clopidogrel in patients with a planned invasive strategy for acute coronary syndromes (PLATO): a randomised double-blind study. Lancet. 2010; 375:283-93, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20079528 (Lokaliseret 12. maj 2016)

 

1665. Wallentin L, Becker RC, Budaj A et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009; 361:1045-57, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717846 (Lokaliseret 12. maj 2016)

 

1394. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2007; 357:2001-15, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982182 (Lokaliseret 8. juni 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...