Pentasaccharider

B01AX

Revideret: 16.09.2020

Pentasaccharidet fondaparinux er en indirekte virkende faktor Xa-hæmmer. 

Anvendelsesområder

  • Forebyggelse af dyb venøs trombose og tromboemboliske komplikationer i forbindelse med større ortopædkirurgiske indgreb i underekstremiteterne, visse former for abdominalkirurgi samt hos medicinske patienter, som har høj risiko for venøse tromboemboliske komplikationer.
  • Forebyggelse af iskæmiske komplikationer hos patienter med ustabil angina pectoris og non-STEMI.
  • Behandling af trombose i en overfladisk vene i underekstremiteten uden samtidig dyb vene trombose.

Farmakodynamik

Virkemåden er analog til heparin, idet et pentasaccharid er den korteste kulhydratsekvens, der kan katalysere antitrombins anti-faktor Xa-aktivitet. Pentasacchariderne adskiller sig fra heparin ved at have længere halveringstid og udelukkende anti-faktor Xa-effekt, ingen trombinhæmmende eller anden antikoagulerende virkning. Profylaktiske doser påvirker ikke APTT, INR eller kapillærblødningstiden. Den antikoagulerende effekt kan kvantiteres ved bestemmelse af anti-faktor Xa, hvis fondaparinux anvendes til kalibrering af analysen.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  2,5 mg/0,5 ml 10 stk. (Orifarm)   102,65
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  2,5 mg/0,5 ml 10 stk. (autosafety)   102,65
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1,5 mg/0,3 ml 10 stk. (autosafety)   103,78
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1,5 mg/0,3 ml 10 stk. (Orifarm)   103,78
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  5 mg/0,4 ml 10 stk. (autosafety) (Orifarm)   101,81
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  5 mg/0,4 ml 10 stk. (autosafety)   101,81
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  7,5 mg/0,6 ml 10 stk. (autosafety)   101,53
Fondaparinux Arixtra®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  7,5 mg/0,6 ml 10 stk. (autosafety) (Orifarm)   101,53

Referencer

3154. Roffi M, Patrono C, Collet JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37(3):267-315, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320110 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...