Antitrombin

B01AB

Revideret: 16.09.2020

Antitrombin er et plasmaprotein med serinproteasehæmmende virkning. Antitrombin hæmmer således de fleste aktiverede koagulationsfaktorer, herunder faktor Xa og faktor IIa (trombin). Antitrombin danner komplekser med de aktiverede koagulationsfaktorer, hvorved disse inaktiveres. Reaktionshastigheden for denne kompleksdannelse øges betydeligt af heparin.  

 

Indgift af heparin 

Ved indgift af heparin i lave doser øges således antitrombins koagulationsfaktorhæmmende aktivitet. Ved længerevarende indgift af heparin i høje doser finder en tiltagende depletering af antitrombin sted, idet omsætningshastigheden for antitrombin-heparinkomplekset er væsentlig større end omsætningshastigheden for antitrombin.  

 

Efter langvarig, intens heparinbehandling kan antitrombinkoncentrationen således falde så meget, at heparin bliver uvirksomt. Dette kan være årsagen til trombeprogression trods sufficient heparinbehandling såvel som re-trombosering umiddelbart efter seponering af heparinbehandling. 

Anvendelsesområder

Arvelig antitrombinmangel 

Patienter med arvelig antitrombinmangel har en nedsat antitrombinaktivitet som regel til ca. 50 % af referenceområdet. På grund af disse patienters høje tromboserisiko anvendes antitrombin profylaktisk ved kirurgiske indgreb, graviditet og fødsel samt terapeutisk ved trombotiske tilstande som venøs tromboembolisk sygdom eller dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).  

 

Erhvervet antitrombinmangel 

Erhvervet antitrombinmangel ses ved svær leversygdom, udbredt venøs tromboemboli, dissemineret intravaskulær koagulation, nefrotisk syndrom samt langvarig, intens heparinbehandling.
Påvist antitrombinmangel ved disse tilstande samtidig med begyndende eller manifest trombose eller dissemineret intravaskulær koagulation kan behandles med indgift af antitrombinpræparat.
Initialdosis i IE = (100 - målt aktivitet i %) x legemsvægt. 

Behandlingsvejledning

  • Behandlingen bør foregå i samråd med en koagulationsekspert.
  • Generelt: 1 IE antitrombin/kg legemsvægt øger plasmakoncentrationen 1 %. Antitrombinkoncentrationen bør være bestemt som aktivitet.
  • Vedligeholdelsesdosis gives 1-2 gange i døgnet.
  • Doseringen bør fastlægges efter bestemmelse af patientens antitrombinaktivitet.
  • Antitrombinaktivitet bør bestemmes mindst 2 gange i døgnet, indtil patienten er stabiliseret, derefter dgl. og altid umiddelbart før næste infusion.
  • Det bør erindres, at plasmahalveringstiden for antitrombin kan være meget stærkt nedsat i visse kliniske situationer, som fx svær sepsis og dissemineret intravaskulær koagulation.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Antitrombin Antitrombin III "Baxalta"
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske   500 IE   6,76 14.208,19
Antitrombin Antitrombin III "Baxalta"
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske   1000 IE   6,75 14.172,90
Antitrombin Atenativ®
Octapharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  50 IE/ml 500 IE + solvens   4,94 10.374,16
Antitrombin Atenativ®
Octapharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  50 IE/ml 1000 IE + solvens   4,84 10.169,85
 
 
Gå til toppen af siden...