Direkte Orale Antikoagulantia (DOAK)

B01AE, B01AF

Revideret: 04.07.2023

DOAK er orale antikoagulantia med direkte hæmmende virkning på en enkelt koagulationsfaktor. DOAK omfatter: 

 

Behandlingsvejledning

Dosis af DOAK skal afpasses efter bl.a. nyrefunktionen, da en del af alle DOAK elimineres renalt (se nedenstående tabel 1). Nyrefunktionen kontrolleres ved indledning af behandling; ved langtidsbehandling desuden hver 3.-6. måned det første år. Desuden bør nyrefunktionen vurderes i særlige kliniske situationer, hvor der er mistanke om fald i nyrefunktionen (fx infektion, dehydrering). Hos patienter over 75 år eller med nedsat nyrefunktion skal nyrefunktionen vurderes mindst én gang årligt.  

 

Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI-formlen: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Tabel 1. Oversigt over DOAK 

 

 

 

Rivaroxaban  

(Xarelto®)  

 

Apixaban  

(Eliquis)  

 

Edoxaban  

(Lixiana)  

 

Dabigatran-etexilat  

(Pradaxa®)  

 

Virkning 

 

Faktor Xa-hæmmer 

 

Faktor Xa-hæmmer 

 

Faktor Xa-hæmmer 

 

Trombinhæmmer 

 

Prodrug 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

Biotilgængelighed 

 

> 80 % 

 

50 % 

 

62 % 

 

6,5 % 

 

T½ ved normal nyrefunktion 

Unge: 5-9 timer 

Ældre: 11-13 timer 

Ca. 12 timer 

10-14 timer 

12-14 timer 

 

Renal clearance 

 

33 % 

 

27 % 

 

50 % 

 

85 % 

 

Sensitiv analyse 

 

Kalibreret anti-faktor Xa 

 

Kalibreret anti-faktor Xa 

 

Kalibreret anti-faktor Xa 

 

Ecarintid eller Hemoclot® 

 

Farmakokinetiske interaktioner  

 

Påvirkninger 

 

P-gp og CYP3A4 

 

P-gp 

 

P-gp og CYP3A4 

 

P-gp 

 

Eksempler på farmaka med forstærkende virkning på effekten 

 

Azol-antimykotika, 

HIV-protease-hæmmere 

 

Azol-antimykotika, 

HIV-protease- 

hæmmere 

 

P-gp-hæmmere 

Ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol 

 

Azol-antimykotika, Verapamil, Dronedaron  

 

Eksempler på farmaka med hæmmende virkning på effekten 

 

Rifampicin, phenytoin, carbamazepin 

 

Rifampicin,  

phenytoin,  

carbamazepin 

 

Rifampicin,  

phenytoin,  

carbamazepin,  

phenobarbital 

 

Rifampicin, phenytoin, carbamazepin 

 

Dosering hofte-/ knæalloplastik  

 

GFR > 50 ml/min 

 

10 mg x 1 dgl. 

 

2,5 mg x 2 dgl. 

 

Ikke godkendt 

 

220 mg x 1 dgl. 

 

GFR 30-50 ml/min 

 

10 mg x 1 dgl. 

 

2,5 mg x 2 dgl. 

 

Ikke godkendt 

 

150 mg x 1 dgl. 

 

GFR 15-29 ml/min 

 

10 mg x 1 dgl.  

(F)* 

 

2,5 mg x 2 dgl.  

(F)* 

 

Ikke godkendt 

 

Kontraindiceret 

 

Akut koronart syndrom  

GFR >15 ml/min 

2,5 mg x 2 dgl. 

Ikke godkendt til behandling af akut koronart syndrom (juli 2019) 

Behandling af atrieflimren/-flagren: se tabel 2 under Atrieflimren/flagren
Behandling af DVT/lungeemboli
: se tabel 3 under Behandling af venøs tromboemboli 

 

* (F) = Forsigtighed tilrådes 

 

Monitorering 

Behandling med DOAK kræver ikke monitorering af koagulationsparametre. Aktiveret partiel tromboplastintid (APTT) og INR stiger kun beskedent. APTT og INR er således ikke egnet til at kvantitere den antikoagulerende virkning af DOAK.  

 

Ved mistanke om overdosering kan den antikoagulerende effekt bestemmes med specialanalyser, der er kalibreret til måling af det anvendte DOAK. 

 

Bestemmelse af kalibreret, fortyndet trombintid (dTT) kan anvendes til vurdering af effekten af dabigatran, men dTT er også forlænget ved fx heparinbehandling og er således ikke specifik. Heparin influerer ikke på analysen Ecarintid. 

 

Analysen anti-faktor Xa anvendes til kvantitering af den antikoagulerende effekt af LMH og DOAK af typen faktor Xa-hæmmere. For korrekt resultat er det vigtigt, at analysen er kalibreret til måling af det anvendte antikoagulans. 

Operation og andre invasive procedurer hos patienter i DOAK-behandling

Ved operationer og andre invasive procedurer må man afveje risikoen for tromboemboliske komplikationer ved pausering af DOAK mod risikoen for blødning ved fortsat behandling (2774).  

 

Simple procedurer med ringe blødningsrisiko kan foretages uden pausering af DOAK. Ved planlagte procedurer med lav-moderat og høj blødningsrisiko holdes inden indgrebet en behandlingspause svarende til 2-3 henholdsvis 5 halveringstider af det anvendte DOAK. Heparin-bridging er oftest ikke indiceret. 

 

Efter indgrebet genoptages behandlingen, idet der gives profylaksedosis de første 2 døgn og stiges til terapeutisk dosering, når der er sikker hæmostase. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

 • Kontraindicerede ved leversygdom, som er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.
 • Kontraindicerede ved GFR < 15 ml/min. Dabigatranetexilat dog ved GFR < 30 ml/min.

Patientsikkerhed

Antikoagulantia er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

 • Manglende vurdering af risikopatienter
 • Udebleven kontrol af blodets størkningsevne (INR) og trombocyttal
 • Interaktioner med andre lægemidler, patienten aktuelt behandles med
 • Behandling omkring operationer
 • Glemt reordination efter pausering
 • Forvekslinger af styrker/mg og antal
 • Ændringer i behandlingsregime
 • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
 • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl. 

 

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

DOAK er blandt de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i alvorlige utilsigtede hændelser. Hent skemaet Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 10 stk. (blister)   12,47 49,88
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 20 stk. (blister)   11,63 46,51
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   10,07 40,27
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (2care4)   11,05 44,20
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (Abacus)   10,14 40,55
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister)   11,07 44,27
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 60 stk. (blister) (Paranova)   10,43 41,71
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister)   10,71 42,83
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister) (Orifarm)   10,09 40,36
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister) (Abacus)   10,02 40,08
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 168 stk. (blister) (Medartuum)   10,13 40,51
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 200 stk. (blister) (Paranova)  
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 200 stk. (blister) (Orifarm)   9,98 39,92
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 200 stk. (blister) (2care4)   10,11 40,44
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 200 stk. (blister) (Abacus)   10,01 40,03
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 14 stk. (blister)   11,99 23,98
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   11,39 22,78
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (2care4)   11,42 22,85
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 60 stk. (blister) (2care4)   11,05 22,10
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 60 stk. (blister) (Paranova)   11,07 22,14
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   10,80 21,60
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister) (2care4)   10,79 21,59
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   10,78 21,55
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister) (Orifarm)   10,79 21,58
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister) (Abacus)  
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (Orifarm)   10,52 21,05
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (2care4)   10,58 21,15
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister) (Abacus)   10,59 21,18
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 168 stk. (blister)   10,71 21,42
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 200 stk. (blister) (2care4)   10,56 21,12
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 200 stk.(blister) (Orifarm)   10,42 20,84
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 200 stk. (blister) (Abacus)   10,49 20,97
Apixaban Eliquis
Bristol-Myers Squibb
filmovertrukne tabletter  5 mg 200 stk. (blister) (Paranova)  
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  15 mg 10 stk. (blister)   22,09 88,34
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   19,27 38,55
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 30 stk. (blister)   19,25 38,50
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)  
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 90 stk. (blister) (Abacus)   17,32 34,64
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   16,44 32,89
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister)   16,42 32,83
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister) (Paranova)   16,44 32,88
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister) (Medartuum)   19,26 38,52
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister) (Orifarm)  
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   17,45 17,45
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)  
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 30 stk. (blister)  
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 30 stk. (blister)   17,43 17,43
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   17,93 17,93
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 100 stk. (blister)   17,92 17,92
Edoxaban Lixiana
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  60 mg 100 stk. (blister) (Orifarm)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
Overtrukket granulat  20 mg 60 stk.   47,21 708,09
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
Overtrukket granulat  30 mg 60 stk.   47,21 472,06
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
Overtrukket granulat  40 mg 60 stk.   47,21 354,04
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
Overtrukket granulat  50 mg 60 stk.   47,21 283,24
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
Overtrukket granulat  110 mg 60 stk.   47,21 128,74
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
Overtrukket granulat  150 mg 60 stk.   47,21 94,41
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  75 mg 60 stk. (blister)   12,50 50,02
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  75 mg 60 stk. (blister) (2care4)   12,59 50,34
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (blister)   12,29 33,51
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (blister) (2care4)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (2care4)   12,27 33,47
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (Orifarm)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 60 stk. (blister) (Abacus)   12,30 33,53
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 180 stk. (3 x 60) (blister)   9,67 26,38
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 180 stk.(3x60)(blister)(Abacus   9,49 25,89
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  110 mg 180 stk. (blister) (Orifarm)   9,78 26,67
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (Orifarm)   12,03 24,07
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (blister)   11,62 23,25
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)   11,62 23,23
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (blister) (Abacus)   12,10 24,19
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (blister) (Orifarm)   12,39 24,78
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (blister) (Paranova)  
Dabigatranetexilat Pradaxa®
Boehringer Ingelheim
hårde kapsler  150 mg 180 stk. (3 x 60) (blister)   12,10 24,21
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 56 stk. (blister)   9,06 72,46
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   8,93 71,41
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 196 stk. (blister)   8,84 70,75
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 10 stk. (blister)  
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 10 stk. (blister) (2care4)   41,05 82,10
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 14 stk. (blister)   22,41 44,83
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   23,67 47,33
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Abacus)   22,14 44,29
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   22,14 44,27
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (2care4)   23,63 47,27
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   21,39 42,78
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister) (Orifarm)   23,45 46,90
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   21,38 42,77
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister) (2care4)   23,57 47,14
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 28 stk. (blister)   22,18 29,57
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   22,14 29,52
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 42 stk. (blister)   21,98 29,30
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 42 stk. (blister) (Abacus)   22,02 29,35
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 42 stk. (blister) (2care4)   22,08 29,44
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 42 stk. (blister) (Orifarm)   22,02 29,37
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   20,94 27,92
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   20,74 27,66
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   20,15 26,87
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister) (2care4)   21,08 28,11
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister)   21,39 28,52
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  15 mg 100 stk. (blister)   21,38 28,51
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   23,04 23,04
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   22,18 22,18
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister) (2care4)   30,43 30,43
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (2care4)   21,38 21,38
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (Paranova)  
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (Abacus)  
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   22,55 22,55
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk (blister)   21,39 21,39
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   21,38 21,38
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
granulat til oral suspension  1 mg/ml 100 ml (børn under 4 kg)   1,23 24,58
Rivaroxaban Xarelto®
Bayer
granulat til oral suspension  1 mg/ml 250 ml (børn 4 kg og derover)   0,92 18,32
Rivaroxaban Xarelto® Startpakke
Bayer
filmovertrukne tabletter  15+20 mg 42 + 7 stk. (blister)   21,56 27,44

Referencer

4737. Styrelsen for Patientsikkerhed. Risikosituationer. 2019, https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/risikosituationslaegemidler/risikosituationer/ (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, https://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...