Xarelto®

B01AF01
 
 

Direkte faktor Xa-hæmmer indeholdende rivaroxaban. DOAK (Direkte orale antikoagulantia). 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Voksne 

 • Forebyggelse af venøs tromboemboli ved elektiv total hofte- eller knæalloplastik.
 • Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE.
 • I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) eller med ASA og clopidogrel til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser efter et akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører.
 • I kombination med ASA til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser ved koronararteriesygdom (CAD) eller symptomatisk perifer arteriesygdom (PAD) med høj risiko for iskæmiske hændelser.
 • Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli med non-valvulær atrieflimren/-flagren med en eller flere risikofaktorer, såsom:
  • Apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak i anamnesen
  • alder ≥ 75 år
  • hypertension
  • diabetes mellitus
  • hjerteinsufficiens.

Børn og unge < 18  

 • Behandling af venøs tromboemboli (VTE) og forebyggelse af recidiverende VTE.
 • Nyfødte, som er født til termin, kan behandles efter mindst 10 dages oral ernæring, når de har legemsvægt ≥ 2,6 kg.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg rivaroxaban. 

Granulat til oral suspension. 1 g indeholder 19,7 mg rivaroxaban. 

Doseringsforslag

Voksne

Knæalloplastik 

 • 10 mg dgl. i 14 dage.
 • Første dosis 6-10 timer efter indgrebet.

 

Hoftealloplastik 

 • 10 mg dgl. i 35 dage.
 • Første dosis 6-10 timer efter operation.

 

Forebyggelse af aterotrombotiske tilfælde efter AKS 

 • 2,5 mg 2 gange dgl. Fortsat behandling vurderes efter 12 mdr.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og ved vægt < 60 kg.
 • Forudgående apopleksi/TCI er kontraindicerende.

 

Forebyggelse af aterotrombotiske tilfælde ved CAD eller PAD 

 • 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Forsigtighed ved alder > 75 år og ved vægt < 60 kg.
 • Patienter med tidligere hæmoragisk eller lakunær apopleksi, eller iskæmisk, ikke-lakunær apopleksi inden for den sidste måned er ikke undersøgt.

 

Behandling af DVT og lungeemboli samt forebyggelse af recidiverende DVT og lungeemboli 

 • Initialt 15 mg 2 gange dgl. i tre uger, derefter 20 mg 1 gang dgl. Individuel behandlingsvarighed.
 • Ved GFR 15-49 ml/min: Initialt 15 mg 2 gange dgl. i tre uger, dernæst 15-20 mg dgl.
 • Ved behandlingsvarighed > 6 mdr. 10 mg dgl. Ved høj tromboserisiko fastholdes 20 mg dgl. (GFR 15-49 ml/min. 15 mg dgl).

 

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli 

 • 20 mg 1 gang dgl. Individuel behandlingsvarighed.
 • Ved GFR 15-49 ml/min: 15 mg 1 gang dgl.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Kardiovertering 

Behandling med rivaroxaban kan initieres eller fortsættes hos patienter, der får behov for kardiovertering. 

Børn og unge < 18 år

Behandling af VTE og forebyggelse af recidiverende VTE 

 • Behandling af VTE påbegyndes efter forudgående parenteral antikoagulansbehandling i mindst 5 dage.

 

Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension.  

Legemsvægt i kg  

Dosis pr. gang  

Antal dgl. doser  

 

<  

2,6 

0,8 mg  

0,9 mg  

1,4 mg  

1,6 mg  

1,8 mg  

2,4 mg  

10 

2,8 mg  

10 

12 

3 mg  

12 

30 

5 mg  

30 

50 

15 mg  

50 

 

20 mg  

 • Børn/unge med legemsvægt ≥ 30 kg behandles med tabletter eller oral suspension.
 • Børn/unge med legemsvægt < 30 kg behandles kun med oral suspension.
 • Behandlingen fortsættes i mindst 3 måneder og kan forlænges op til 12 måneder.

 

Bemærk: 

 • Tabletter
  • Tabl. 15 mg og 20 mg skal indtages sammen med mad, da fødeindtagelse øger absorptionen fra ca. 66 % til ca. 90 %.
  • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.
  • Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i nasogastrisk sonde.
 • Oral suspension
  • Vedr. tilberedning af oral suspension, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
  • Oral suspension skal tages sammen med mad eller oral ernæring efterfulgt af væske.
  • Vedr. brug af oral suspension i sonde, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 6 mdr., som er født efter < 37 gestationsuger eller har legemsvægt < 2,6 kg eller har fået oral ernæring < 10 dage.

 

Hvis en dosis springes over: 

 • Forebyggelse ved koronar- og ateriesygdom og efter AKS:
  • dosis 2,5 mg x 2 dgl.: Der fortsættes med den regelmæssige dosis på næste skemalagte tidspunkt. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for manglende dosis.
 • Forebyggelse DVT, VTE &amp; LE:
  • dosis x 3 dgl. til børn (legemsvægt < 12 kg): Glemt dosis springes over. Der fortsættes med næste dosis til planlagt tidspunkt.
  • dosis 5 mg x 2 dgl. eller 15 mg x 2 dgl.: Dosis tages straks (evt. begge doser) for at sikre en daglig dosis på 30 mg.
  • dosis 10 mg, 15 mg el. 20 mg x 1 dgl.: Dosis tages straks, og der fortsættes næste dag med dosis 1 x dgl. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for manglende dosis.
  • Ved opkastning > 30 min. efter indtagelse skal dosis springes over, og næste dosis tages som planlagt.

Skift fra anden oral AK-behandling til rivaroxaban

 • Skift fra vitamin K-antagonist (VKA) til rivaroxaban
  • Ved INR < 2,0 kan skift ske umiddelbart.
  • Ved INR 2,0 - 2,5 kan skift ske dagen efter ophør med VKA, dvs. der holdes en dags pause.
 • Skift fra andre DOAKs til rivaroxaban
  • Seponér det fravalgte DOAK og start behandling med rivaroxaban på tidspunktet for næste dosis af oral antikoagulation.

Skift fra rivaroxaban til anden oral AK-behandling

 • Skift fra rivaroxaban til vitamin K-antagonist (VKA)
  • Ved skift fra rivaroxaban til VKA-behandling gives rivaroxaban og VKA initialt sideløbende.
  • Børn skal fortsætte med rivaroxaban i 48 timer efter den første dosis af VKA.
  • I de første to dage af skifteperioden gives standard-initialdosis af VKA, hvorefter VKA doseres ud fra INR-målinger.
  • Blodprøve til INR-bestemmelse skal tages umiddelbart før næste dosis rivaroxaban, da rivaroxaban ellers vil bidrage til INR-stigningen.
  • Rivaroxaban seponeres ved INR ≥ 2,0.
 • Skift fra rivaroxaban til andet DOAK
  • Seponér rivaroxaban og start behandling med det andet DOAK på tidspunktet for næste dosis af oral antikoagulation.

Skift mellem parenterale antikoagulantia og rivaroxaban

 • Ved skift fra parenterale antikoagulantia til rivaroxaban påbegyndes rivaroxaban 0-2 timer før næste planlagte subkutane injektion af det parenterale antikoagulantia, som seponeres. Ved kontinuerlig intravenøs administration af parenteral antikoagulantia påbegyndes rivaroxaban på tidspunktet for seponering af det parenterale antikoagulante middel.
 • Ved skift fra rivaroxaban til parenterale antikoagulantia skal første dosis af det parenterale antikoagulantia administreres på tidspunktet for næste planlagte administration af rivaroxaban, som seponeres.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 15-50 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. manglende kliniske data. 

Dosisjustering

 • GFR 15-50 ml/min.
  • Atrieflimren: 15 mg dgl.
  • Behandling og forebyggelse af DVT og LE: 15 mg x 2 i 3 uger.
  • Derefter 20 mg dgl., dog 15 mg dgl. ved blødningsrisiko > tromboserisiko.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved leversygdom forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko, herunder cirrosepatienter med Child-Pugh B-C

Manglende erfaring vedr. børn og unge < 17 år. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv klinisk signifikant blødning
 • Læsioner eller tilstande med signifikant risiko for større blødning
 • Nyligt gennemgået hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter
 • På grund af manglende undersøgelser frarådes behandling af patienter med mekaniske hjerteklapper.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia undtagen ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter.

Forsigtighedsregler

 • Øget blødningsrisiko, fx pga. ukontrolleret, svær arteriel hypertension.
 • GFR 30-49 ml/min. og samtidig behandling med lægemidler, der kan øge koncentrationen af rivaroxaban, se interaktioner.
 • Ved risiko for gastro-intestinal ulceration, bør profylakse overvejes.
 • Spinal-/epiduralanæstesi eller spinalpunktur. Epiduralkateteret må først fjernes 18 timer (26 timer ved ældre) efter den seneste indtagelse af rivaroxaban, og næste dosis må tidligst gives 6 timer efter fjernelse. Hvis traumatisk punktur forekommer, skal indtagelse af rivaroxaban udskydes i 24 timer.
 • DOAKs frarådes til patienter med tromboser i anamnesen, som er diagnosticeret med antifosfolipid-syndrom pga. mulig øget risiko for tilbagevendende trombotiske hændelser - sammenlignet med Vitamin-K-behandling. Dette gælder især højrisikogruppen, som er 3-dobbelt positive for lupus antikoagulans, anticardiolipin-antistoffer og anti-beta-2-glykoprotein-I-antistoffer.

 

Kirurgi og invasive indgreb 

 • Rivaroxaban seponeres før invasive indgreb eller kirurgi:
  • GFR > 30 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 24 timer før
  • GFR > 30 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 15-29 ml/min. Lav blødningsrisiko: mindst 48 timer før
  • GFR 15-29 ml/min. Høj blødningsrisiko: mindst 72 timer før
 • Hvis indgrebet ikke kan udskydes, må den øgede blødningsrisiko afvejes mod behovet for hurtig intervention.
 • Behandling med rivaroxaban bør genstartes hurtigst muligt efter indgreb, forudsat den kliniske situation tillader det, og adækvat hæmostase er opnået.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Manglende reordination/-administration af NOAK efter pausering. Tromboemboli.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Blødninger.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Hos pædiatriske patienter blev hovedpine, feber, epistaxis og opkastning set meget almindeligt, og takykardi og forhøjet bilirubin almindeligt, hvilket er hyppigere end hos voksne.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødningstendens
Øjne Okulær blødning
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning Diarré, Dyspepsi, Gingival blødning, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse Feber, Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Purpura Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Hæmatom, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni, Trombocytose
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase Icterus
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelblødning
Vaskulære sygdomme Pseudoaneurisme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Eosinofil pneumoni
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)*

Med ukendt frekvens er set nyresvigt og kompartmentsyndrom sekundært til blødning. 

*) Post marketing er set alvorlige hudreaktioner - som regel inden for de første to uger af behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xarelto®
 • Itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol, HIV-proteasehæmmere og andre stærke hæmmere af både CYP3A4 og P-glykoprotein bør ikke anvendes, idet de øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban med risiko for alvorlig blødning.
 • Stærke og moderate hæmmere af CYP3A4, som hhv. clarithromycin og erythromycin, fluconazol, medfører stigning i AUC og Cmax, hvilket kan have betydning ved nedsat nyrefunktion.
 • Rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital, naturlægemidler indeholdende perikon og andre stærke CYP3A4-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen af rivaroxaban og bør undgås.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med ASA og trombocythæmmende stoffer.
 • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.
 • Samtidig behandling med andre antikoagulantia, undtagen i forbindelse med skift og ved små doser heparin til opretholdelse af et åbent centralt vene- eller arteriekateter, er kontraindiceret.
 • Der kan være øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med SSRI- og SNRI-præparater.
 • Erfaring savnes med samtidig anvendelse af dronedaron, ticagrelor og prasugrel, som derfor bør undgås.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 200 gravide eksponeret i 1. trimester. Der er ikke tegn på væsentlig overhyppighed af medfødte misdannelser, men datamængden udelukker ikke en øget risiko. Risikoen for spontanabort synes øget, men dette kan også skyldes underliggende sygdom. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4261, 4262

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Xarelto® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Xarelto® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv, direkte faktor Xa-hæmmer, som reducerer dannelsen af fibrin i koagulationskaskaden og dermed udviklingen af tromber.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 80-100 %.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Ca. 33 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 5-9 timer (unge) og 11-13 timer (ældre).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Granulat til oral suspension 

 • Tilberedning af oral suspension
  • Granulatet opslæmmes til en ensartet suspension (1 mg/ml) ved at tilsætte:
   • 50 ml vand uden brus til 100 ml flaske
   • 100 ml vand uden brus til 250 ml flaske.
  • Flasken rystes i 60 sekunder efter tilsætningen.
  • Flasken rystes også i 10 sekunder umiddelbart før hver dosering.
  • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.
 • Indgivelse via sonde
  • Suspensionen kan gives via en nasogastrisk sonde eller anden ernæringssonde til ventriklen.
  • Placeringen af sonden i maven skal bekræftes før administration af rivaroxaban.
  • Absorption af rivaroxaban afhænger af frigivelsesstedet, og derfor bør det undgås at indgive rivaroxaban distalt for mavesækken, da dette kan medføre nedsat absorption og dermed nedsat eksponering af rivaroxaban.
  • Efter administration skal sonden skylles med vand. Dette skal straks efterfølges af enteral ernæring.

 

Holdbarhed

 • Granulat til oral suspension
  • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig oral suspension:
  • Flasken opbevares opretstående.
  • Kan opbevares højst 14 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Bayer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde. 

Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer. 

 
filmovertrukne tabletter 15 mg, Bayer  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 20 mg, Bayer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Skal tages med mad pga. bedre optagelse. 

Knust tablet kan opslæmmes i 50 ml vand og gives i sonde.  

Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Tabletter 2,5 mg 

 • Klausuleret tilskud til patienter, som opfylder flg.:
  • I tillæg til acetylsalicylsyre til:
   • Patienter med symptomatisk perifer arteriesygdom i forlængelse af revaskularisering og høj tromboserisiko (samlet klinisk vurdering).
   • Patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom, høj tromboserisiko (diabetes, tidligere akut myokardieinfarkt, perifer arteriesygdom) og lav/normal risiko for blødningskomplikation.
  • For begge patientgrupper gælder, at i behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i kardiologi eller karkirurgi.

 

Granulat til oral opløsning 

 • Klausuleret tilskud til patienter, som opfylder flg.:
  • Behandling af venøs tromboemboli og forebyggelse af recidiverende venøs tromboemboli hos børn < 30 kg efter mindst 5 dage med indledende parenteral antikoagulationsbehandling.

 

En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet ”Tilskud” på recepten. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 422937
56 stk. (blister)
507,25 9,06 72,46
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 408145
100 stk. (blister)
892,60 8,93 71,41
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 473879
196 stk. (blister)
1.733,30 8,84 70,75
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 449868
10 stk. (blister)
Udgået 17-04-2023
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 518778
10 stk. (blister) (2care4)
410,50 41,05 82,10
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164548
14 stk. (blister)
313,80 22,41 44,83
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 055461
30 stk. (blister) (Orifarm)
710,00 23,67 47,33
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 170683
30 stk. (blister) (Abacus)
664,30 22,14 44,29
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 484658
30 stk. (blister)
664,10 22,14 44,27
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 543260
30 stk. (blister) (2care4)
709,00 23,63 47,27
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 480750
98 stk. (blister)
2.096,00 21,39 42,78
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 055472
100 stk. (blister) (Orifarm)
2.345,00 23,45 46,90
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 178223
100 stk. (blister)
2.138,45 21,38 42,77
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 195856
100 stk. (blister) (2care4)
2.357,10 23,57 47,14
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 179552
28 stk. (blister)
620,95 22,18 29,57
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 419191
28 stk. (blister) (Orifarm)
620,00 22,14 29,52
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 039141
42 stk. (blister)
923,00 21,98 29,30
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 046832
42 stk. (blister) (Abacus)
924,65 22,02 29,35
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 093292
42 stk. (blister) (2care4)
927,30 22,08 29,44
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 484975
42 stk. (blister) (Orifarm)
925,00 22,02 29,37
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 187558
98 stk. (blister) (Orifarm)
2.052,00 20,94 27,92
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 429731
98 stk. (blister) (Paranova)
2.032,70 20,74 27,66
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 449346
98 stk. (blister) (Abacus)
1.974,60 20,15 26,87
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 513656
98 stk. (blister) (2care4)
2.065,80 21,08 28,11
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 549674
98 stk. (blister)
2.096,00 21,39 28,52
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 126926
100 stk. (blister)
2.138,45 21,38 28,51
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 195723
28 stk. (blister) (Orifarm)
645,00 23,04 23,04
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 499273
28 stk. (blister)
620,95 22,18 22,18
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 503759
28 stk. (blister) (2care4)
852,05 30,43 30,43
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 101208
98 stk. (blister) (2care4)
2.095,65 21,38 21,38
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 106506
98 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 18-09-2023
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 146156
98 stk. (blister) (Abacus)
Udgået 18-09-2023
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 386708
98 stk. (blister) (Orifarm)
2.210,00 22,55 22,55
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 483217
98 stk (blister)
2.096,00 21,39 21,39
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 525720
100 stk. (blister)
2.138,45 21,38 21,38
(NBS) (Pædiatri) granulat til oral suspension 1 mg/ml 466032
100 ml (børn under 4 kg)
122,90 1,23 24,58
(NBS) (Pædiatri) granulat til oral suspension 1 mg/ml 103294
250 ml (børn 4 kg og derover)
229,00 0,92 18,32

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
2,5, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
15, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20, ,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

4262. Lameijer H, Aalberts JJJ, van Veldhuisen DJ et al. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants during pregnancy; a systematic literature review. Thromb Res. 2018; 169:123-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30036784 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4261. Hoeltzenbein M, Beck E, Meixner K et al. Pregnancy outcome after exposure to the novel oral anticoagulant rivaroxaban in women at suspected risk for thromboembolic events: a case series from the German Embryotox Pharmacovigilance Centre. Clin Res Cardiol. 2016; 105:117-26, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195125 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

06.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...