Eptifibatid

B01AC

Revideret: 11.09.2020

Eptifibatid er et syntetisk cyklisk heptapeptid, som via aminosyresekvensen KGD (Lys-Gly-Asp) medfører en reversibel hæmning af trombocytternes GP IIb-IIIa-receptorer. 

Anvendelsesområder

Eptifibatid anvendes som supplement til heparin, ASA og ADP-receptor hæmmende behandling til forebyggelse af ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI) og (re)infarkt ved ustabil angina pectoris (UAP) og non-ST-elevations myokardieinfarkt (N-STEMI). De patienter, der har størst gavn af behandlingen, er dem, der har forhøjet troponin, og som skal til invasiv behandling. 

Behandlingsvejledning

Voksne 

  • 180 mikrogram/kg legemsvægt som i.v. bolusinjektion, straks efterfulgt af kontinuerlig i.v. infusion af 2 mikrogram/kg legemsvægt/min.
  • Det anbefales, at infusionen ledsages af behandling med lavdosis ASA og heparin i form af dokumenterede regimer med lav-molekylært heparin (se speciallitteratur) eller aktiveret partiel tromboplastin-tid (APTT)-monitoreret infusion af ufraktioneret heparin, hvor man stiler efter fordobling af APTT under infusionen.
  • Efter perkutan koronar intervention, fortsættes infusionen i døgnet efter interventionen (se speciallitteratur).
  • Maksimal behandlingsvarighed 96 timer.
  • Hvis koronar bypasskirurgi (coronary artery bypass grafting - CABG) findes indiceret, bør infusionen afbrydes 4 timer inden operationen for at reducere risikoen for blødningskomplikationer.

Farmakokinetik

  • Eptifibatid medfører en dosisafhængig trombocytaggregationshæmning, som indtræder umiddelbart efter intravenøs indgift.
  • Under behandling med de anbefalede doser opnås en ca. 80 % hæmning af ADP-induceret trombocytaggregation, og kapillærblødningstiden stiger til 2-4 gange udgangsværdien.
  • Efter ophør med infusionen halveres hæmningen af ADP-induceret aggregation i løbet af 4 timer, mens kapillærblødningstiden normaliseres efter 1-3 timer.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
  • Ca. 65 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Eptifibatid Eptifibatid "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  2 mg/ml 10 ml   19,72 1.971,50
Eptifibatid Eptifibatid "Accord"
Accord
infusionsvæske, opløsning  0,75 mg/ml 100 ml   5,79 1.544,53
Eptifibatid Integrilin
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  2 mg/ml 1 htgl. a 10 ml   16,79 1.679,00
Eptifibatid Integrilin
GSK Pharma
infusionsvæske, opløsning  0,75 mg/ml 1 htgl. a 100 ml   4,88 1.300,93
 
 
Gå til toppen af siden...