Prasugrel "Krka"

B01AC22
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) til forebyggelse af aterotrombotiske komplikationer hos patienter med akut koronart syndrom, som gennemgår primær eller forsinket perkutan koronar intervention (PCI). 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg prasugrel. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 60 mg som stabiliseringsdosis. 

Vedligeholdelsesdosis. 10 mg 1 gang dgl. 

 • Legemsvægt < 60 kg. 5 mg 1 gang dgl.
 • Alder > 75 år. 5 mg 1 gang dgl.

Behandlingen bør kombineres med 75 mg ASA dgl. 


Bemærk 

 • Tabletterne skal synkes hele. Må ikke knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Initial dosis taget under faste giver den hurtigst indsættende effekt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Forsigtighed ved betydende nedsat leverfunktion pga. øget blødningsrisiko. Leverens evne til at danne koagulationsfaktorer er nedsat, og prasugrel, som trombocythæmmer, øger i sig selv risikoen for blødning.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv patologisk blødning
 • Tidligere apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af patienter med øget risiko for blødning bør kun overvejes, når fordelen ved forebyggelse af iskæmiske tilfælde vurderes at opveje risikoen for alvorlige blødninger. Risikofaktorer for blødning inkluderer:
  • alder ≥ 75 år
  • blødningstendens (fx nyligt traume, nylig kirurgi, nylig eller tilbagevendende gastro-intestinal blødning eller aktiv mavesårssygdom, trombocytopeni)
  • legemsvægt < 60 kg
  • samtidig administration af lægemidler, som kan øge blødningsrisikoen, herunder orale antikoagulantia, clopidogrel, NSAID og fibrinolytika.
 • Allergi over for et andet thienopyridin, fx clopidogrel, da der er rapporteret tilfælde af krydsallergi.
 • Indtagelse bør seponeres mindst 7 dage før planlagt større operation.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Anæmi, Blødningstendens.
Hæmatom.
Hududslæt, Purpura.
Blødning ved indstiksstedet.
Epistaxis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner, Angioødem.
Blødning i glaslegemet.
Lungeblødning.
Rektal blødning.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.

Med ukendt frekvens er set trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). 

Interaktioner

 • Øget risiko for blødning ved samtidig administration af andre antitrombotiske midler eller non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID).
 • Samtidig behandling med morfin og andre opioider kan muligvis medføre forsinket og nedsat eksponering af prasugrel og dets aktive metabolitter.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer trombocytaktivering og -aggregation ved irreversibel binding af dets aktive metabolit til P2Y12-klassen af ADP-receptorer på trombocytter.
 • Trombocythæmning opnås ca. 1 time efter oral indtagelse.

Farmakokinetik

 • Prasugrel er en prodrug, som i tarmen hydrolyseres og herefter omdannes til den aktive metabolit via CYP3A4 og CYP2B6.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer (aktive metabolit).
 • Udskilles primært gennem nyrerne i form af inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Prasugrelfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg 150498
30 stk. (blister)
Udgået 06-04-2020
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 576253
30 stk. (blister)
621,05 20,70
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) 551505
30 stk. (blister)
605,00 20,17

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Efient Daiichi, Prasugrel, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Efient Daiichi, Prasugrel, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 4,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 5,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...