Vibeden®

B03BA03
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af perniciøs anæmi og andre tilstande med B12-vitaminmangel.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg hydroxocobalamin. 

Doseringsforslag

  • Initialt 1 mg i.m. hver 2. dag i alt 5 gange. Kan evt. gives langsomt i.v. ved fx svær trombocytopeni.
  • Vedligeholdelsesdosis. 1 mg i.m. hver 2.-3. måned.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Pludselig død.
Hjerteinsufficiens, Lungeødem, Trombose.
Polycytæmi.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom. Ved indikationen perniciøs anæmi må donor ikke tappes.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Hydroxocobalamin er den hydrogenerede aktive form af vitamin B12 og omdannes til coenzymformerne methylcobalamin og deoxyadenosylcobalamin, som er essentielle for DNA-syntesen. Virkningsvarigheden er lang, og efter indgift af passende initialdosis holder virkningen sig i månedsvis.  

Farmakokinetik

  • Stigning i plasma B12-niveauet indtræder i løbet af 1 time efter injektion.
  • Biotransformeres og udskilles gennem urinen og med galden.
  • Virkningsvarigheden er lang, og efter indgift af passende initialdosis holder virkningen sig i månedsvis.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-4,3. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C). 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandling af perniciøs anæmi og vitamin B12-mangeltilstande som følge af indgreb på mave-tarmkanalen eller malabsorption fra mave-tarmkanalen.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 483663
3 x 1 ml
566,95 3,78

Substitution

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Hydroxocobalamin "Alternova" Alternova, Hydroxocobalamin (vitamin B<sub>12</sub>), injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...