Hydroxocobalamin "Alternova"

B03BA03
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af perniciøs anæmi og andre tilstande med B12-vitaminmangel.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg hydroxocobalamin. 

Doseringsforslag

  • Initialt 1 mg i.m. hver 2. dag i alt 5 gange.
  • Vedligeholdelsesdosis. 1 mg i.m. hver 2.-3. måned.

Bemærk: 

  • Bør ikke gives som i.v. injektion.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Polycytæmi
Hjerte Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Pludselig død
Immunsystemet Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Hud og subkutane væv Acnelignende hududslæt
Vaskulære sygdomme Trombose

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk tilskud. Der er data for mange tusinde gravide eksponerede for orale B-vitaminer i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Ved store doser udskilles overskud uomdannet, og en uønsket fosterpåvirkning skønnes usandsynlig. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Forudsat behandlingen er forebyggende (donor har normal vitamin B12-koncentration i blodet).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Hydroxocobalamin er den hydrogenerede aktive form af vitamin B12 og omdannes til coenzymformerne methylcobalamin og deoxyadenosylcobalamin, som er essentielle for DNA-syntesen. Virkningsvarigheden er lang, og efter indgift af passende initialdosis holder virkningen sig i månedsvis.  

Farmakokinetik

  • Stigning i plasmakoncentration indtræder efter 1 time
  • Biotransformeres og udskilles gennem urinen og med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,2- 5,9. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C). 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandling af perniciøs anæmi og vitamin B12-mangeltilstande som følge af indgreb på mave-tarm-kanalen eller malabsorption fra mave-tarm-kanalen.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 051191
3 x 1 ml
676,85 225,62 4,51

Substitution

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Vibeden Sandoz, Hydroxocobalamin (vitamin B<sub>12</sub>), injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...