Hydroxocobalamin "Alternova"

B03BA03
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af perniciøs anæmi og andre tilstande med B12-vitaminmangel.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg hydroxocobalamin. 

Doseringsforslag

  • Initialt 1 mg i.m. hver 2. dag i alt 5 gange.
  • Vedligeholdelsesdosis. 1 mg i.m. hver 2.-3. måned.

Bemærk: 

  • Bør ikke gives som i.v. injektion.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Polycytæmi.
Hjerteinsufficiens.
Pludselig død.
Lungeødem.
Trombose.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk tilskud. Der er data for mange tusinde gravide eksponerede for orale B-vitaminer i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Ved store doser udskilles overskud uomdannet, og en uønsket fosterpåvirkning skønnes usandsynlig. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom. Ved indikationen perniciøs anæmi må donor ikke tappes.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Hydroxocobalamin er den hydrogenerede aktive form af vitamin B12 og omdannes til coenzymformerne methylcobalamin og deoxyadenosylcobalamin, som er essentielle for DNA-syntesen. Virkningsvarigheden er lang, og efter indgift af passende initialdosis holder virkningen sig i månedsvis.  

Farmakokinetik

  • Stigning i plasmakoncentration indtræder efter 1 time
  • Biotransformeres og udskilles gennem urinen og med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,2- 5,9. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8°C). 

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandling af perniciøs anæmi og vitamin B12-mangeltilstande som følge af indgreb på mave-tarm-kanalen eller malabsorption fra mave-tarm-kanalen.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 051191
3 x 1 ml
572,30 190,77 3,82

Substitution

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Vibeden Sandoz, Hydroxocobalamin (vitamin B<sub>12</sub>), injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...