Movicol®

Movicol Chokolade, Movicol Go, Movicol Junior Neutral
A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Movicol® Chokolade, pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 31,7 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Movicol® Junior Neutral, pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 25,1 mg kaliumchlorid, 6,563 g macrogol 3350, 175,4 mg natriumchlorid og 89,3 mg natriumhydrogencarbonat. 

Movicol® Go, oral opløsning i brev. 1 brev (25 ml) indeholder 50,2 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,8 mg natriumchlorid og 178,6 mg natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Kronisk obstipation

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Sædvanligvis 1 enkeltdosisbeholder 1-3 gange i døgnet.
 • Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages.
 • Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstiperende lægemidler.

Børn 7-11 år 

 • Initialt. 2 enkeltdosisbeholdere (Junior) dgl.

Børn 1-6 år 

 • Initialt. 1 enkeltdosisbeholder (Junior) dgl.

Bemærk: 

 • Maksimal daglig dosis til børn fra 2-11 år er 4 enkeltdosisbeholdere (Junior).
 • Maksimal daglig dosis til børn under 2 år er 2 enkeltdosisbeholdere (Junior)..
 • Movicol® Junior Neutral anbefales ikke til børn under 5 år for behandling af refraktær obstipation.
 • Movicol® Junior Neutral anbefales ikke til børn under 1 år for behandling af kronisk obstipation.

Svær obstipation

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Sædvanligvis 8 enkeltdosisbeholdere/breve i løbet af 6 timer.
 • Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Movicol® Chokolade er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal obstruktion som ileus samt evt. mistanke om ileus.
 • Gastro-intestinal perforation.
 • Akutte kirurgiske abdominale tilstande som fx akut appendicitis.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Midler med indhold af macrogol bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for iskæmisk colitis eller ved samtidig behandling med peristaltikfremmende laksantia, da der har været alvorlige tilfælde af iskæmiske colitis ved behandling med macrogol til tømning af tarmen. Pludselige abdominalsmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis bør straks undersøges.
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumindhold
  • Movicol®: 1 enkeltdosisbeholder indeholder 8,1 mmol natrium, som svarer til 474 mg natriumchlorid.
  • Movicol® Junior: 1 enkeltdosisbeholder indeholder 4,05 mmol natrium, som svarer til 237 mg natriumchlorid.
 • Indhold af benzylalkohol
  • Movicol® Chokolade indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
  • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Anal irritation, Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, dyspnø)
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser  (primært hyperkaliæmi og hypokaliæmi)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria, dyspnø, erytem)
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Movicol®, komb.

Orale lægemidler, der tages en time før, samtidig eller en time efter indtagelsen af opløsningen, kan blive mangelfuld absorberet.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Movicol® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Movicol® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Macrogol øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 

Elektrolytindhold/enkeltdosis (enkeltdosisbeholder/brev)  

Elektrolytter 

Movicol® 

Movicol® 

Chokolade 

Movicol® Junior 

Neutral 

Movicol® Go 

Chlorid 

6,63 mmol 

6,37 mmol 

3,31 mmol 

6,63 mmol 

Hydrogencarbonat 

2,13 mmol 

2,13 mmol 

1,06 mmol 

2,13 mmol 

Kalium 

0,68 mmol 

0,68 mmol 

0,34 mmol 

0,68 mmol 

Natrium 

8,13 mmol 

8,13 mmol 

4,06 mmol 

8,13 mmol 

 

Håndtering

Pulver til oral opløsning 

Tilberedning af oral opløsning 

Tilberedning af oral opløsning  

 

Movicol® 

Movicol® 

Chokolade 

Movicol® Junior 

Neutral 

1 enkeltdosisbeholder tilsættes 

125 ml vand 

125 ml vand 

Ca. 62,5 ml vand 

 

Holdbarhed

Pulver til oral opløsning 

Holdbarhed for brugsfægdig oral opløsning  

Opbevaringsbetingelser 

Movicol® 

Movicol® 

Chokolade 

Movicol® Junior 

Neutral 

Tildækket i køleskab (2-8°C) 

Højst 6 timer 

Højst 6 timer 

Højst 24 timer 

 

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) oral opløsning, brev
Movicol Go
111231
10 stk.
ikke fast pris
(HF) oral opløsning, brev  (Go) 
Movicol Go
594694
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (junior) 
Movicol Junior Neutral
040823
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning
Movicol
530162
8 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning
Movicol
014852
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (chokolade) 
Movicol Chokolade
194534
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning
Movicol
530188
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (chokolade) 
Movicol Chokolade
375556
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning
Movicol
015461
100 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Lacrofarm Junior Orifarm Generics, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 
pulver til oral opløsning 
Gangiden Sandoz, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Lacrofarm Orifarm Generics, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Moxalole Viatris, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...