Lacrofarm®

Lacrofarm Junior
A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Lacrofarm® Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 23,3 mg kaliumchlorid, 6,563 g macrogol 3350, 175,4 mg natriumchlorid og 89,3 mg natriumhydrogencarbonat. 

 

Doseringsforslag

Kronisk obstipation

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Sædvanligvis 1 enkeltdosisbeholder 1-3 gange i døgnet.
 • Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages. Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstiperende lægemidler.

Børn 2-11 år 

 • Børn 7-11 år.
  • Initialt 2 enkeltdosisbeholdere (Junior) dgl.
 • Børn 2-6 år.
  • Initialt 1 enkeltdosisbeholder (Junior) dgl.
 • Bemærk:
  • Maksimal daglig dosis til børn er 4 enkeltdosisbeholdere.
  • Anbefales ikke til børn under 5 år til behandling af refraktær obstipation.
  • Anbefales ikke til børn under 2 år til behandling af kronisk obstipation.
  • Erfaring savnes vedr. behandling over 4 uger af børn eller omfattende, gentagen brug.

Svær obstipation

Voksne og børn ≥ 12 år 

 • Sædvanligvis 8 enkeltdosisbeholdere i løbet af 6 timer.
 • Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum.

 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse.

Forsigtighedsregler

 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Midler med indhold af macrogol bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for iskæmisk colitis eller ved samtidig behandling med peristaltikfremmende laksantia, da der har været alvorlige tilfælde af iskæmiske colitis ved behandling med macrogol til tømning af tarmen. Pludselige abdominalsmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis bør straks undersøges.
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumindhold
  • Lacrofarm®: 1 enkeltdosisbeholder indeholder 8,1 mmol natrium, som svarer til 474 mg natriumchlorid.
  • Lacrofarm® Junior: 1 enkeltdosisbeholder indeholder 4,05 mmol natrium, som svarer til 237 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, dyspnø)
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser  (primært hyperkaliæmi og hypokaliæmi)
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria, dyspnø, erytem)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lacrofarm®, komb.

Orale lægemidler, der tages en time før, samtidig eller en time efter indtagelsen af opløsningen, kan blive mangelfuld absorberet.  

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Macrogol øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning  

 

Lacrofarm® Junior 

Lacrofarm 

Elektrolyt  

mmol/enkeltdosisbeholder  

mmol/l  

mmol/enkeltdosisbeholder 

mmol/l 

Chlorid 

3,31 

53 

6,63 

53 

Hydrogencarbonat 

1,06 

17 

2,13 

17 

Kalium 

0,34 

5,4 

0,68 

5,4 

Natrium 

4,06 

65 

8,13 

65 

 

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

 • 1 enkeltdosisbeholder (Junior) tilsættes 62,5 ml vand.
 • 1 enkeltdosisbeholder tilsættes 125 ml vand.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i højst 24 timer tildækket i køleskab (2-8°C).

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics)
Kaliumchlorid (23,300 mg)
Macrogol 3350 (6,563 g)
Natriumchlorid (175,400 mg)
 (Orifarm Generics)
Kaliumchlorid (46,600 mg)
Macrogol 3350 (13,125 g)
Natriumchlorid (350,700 mg)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

 

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes ud over denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 484969
8 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 102630
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (junior)   (Orifarm Generics) 117490
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 371619
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 535656
100 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 115689
100 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Gangiden Sandoz, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Movicol Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Moxalole Viatris, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 
pulver til oral opløsning 
Movicol Junior Neutral Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...