Moxalole®

A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Kronisk obstipation

Voksne og børn > 12år 

 • 1 enkeltdosisbrev 1-3 gange dgl.
 • Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages.
 • Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstiperende lægemidler.

 

Svær obstipation

Voksne og børn > 12år 

 • 8 enkeltdosisbreve i løbet af 6 timer.
 • Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum.

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær colitis
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse.

Forsigtighedsregler

 • Refluksøsofagitis
 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumchlorid
  1 brev indeholder 8,1 mmol natrium, som svarer til 474 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke kendt Abdominalsmerter.
Perifere ødemer.
Elektrolytforstyrrelser.
Allergiske reaktioner  (herunder hududslæt, angioødem og anafylaktisk reaktion).

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages samtidigt eller op til flere timer før indtagelse af opløsningen, kan blive mangelfuldt absorberet.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Macrogol øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning  

Elektrolyt 

mmol/enkeltdosisbrev 

mmol/l 

Chlorid 

6,63 

53 

Hydrogencarbonat 

2,13 

17 

Kalium 

0,63 

Natrium 

8,13 

65 

 

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

 • Pulveret i 1 brev opløses i 125 ml postevand.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning kan opbevares i højst 6 timer tildækket i køleskab (2-8°C).

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) pulver til oral opløsning 133508
8 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 133530
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 133552
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 035591
2 x 50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 133563
100 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Gangiden Sandoz, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Movicol Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...