Mifegyne

G03XB01
 
 

Syntetisk antiprogesteron. Uteruskontraherende middel til oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Medicinsk abort (i kombination med prostaglandin) før udgangen af 9. uge (63 dage)
 • Blødgøring og dilatation af cervix før kirurgisk abort
 • Forbehandling før abort i 2. trimester
 • Igangsætning af fødslen ved foetus mortuus

  

Anvendes i kombination med prostaglandin E1-analoger. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg mifepriston. 

Doseringsforslag

Fremkaldelse af medicinsk abort 

600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter på hver 200 mg) taget som én enkelt oral dosis efterfulgt af prostaglandinanalog 24-48 timer senere 

eller 

200 mg som enkeltdosis* 24-48 timer inden planlagt administration af prostaglandin. 

 

Dilatation af livmoderhalsen inden kirurgisk abort 

200 mg 36-48 timer før indgrebet. 


Forbehandling før abort i 2. trimester 

600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter på hver 200 mg) taget som én enkelt oral dosis efterfulgt af prostaglandinanalog 24-48 timer senere  

eller 

200 mg som enkeltdosis* 24-48 timer inden planlagt administration af prostaglandin.  

Doseringen kan gentages efter behov. 


Ve-induktion ved foetus mortuus 

600 mg 1 gang dgl. i 2 dage. 

 

* Anbefalet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi - se guideline for Medicinsk abort 1. trim. og 2. trimester abort

 

Bemærk: 

 • Inden for 10-14 dage efter indtagelsen kontrolleres, at der ikke er pågående graviditet.
 • Behandling med 200 mg mifepriston er fundet at have samme effektivitet som behandling med 600 mg.

 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kronisk binyresvigt
 • Ekstrauterin graviditet
 • Allergi over for mifepriston
 • Arvelig porfyri
 • Svær, ukontrolleret astma.

Forsigtighedsregler

Underernæring.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Uterinspasmer.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter.
Infektion efter abort  (bl.a. endometritis, inflammatorisk bækkensygdom).
Metroragi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Eksfoliativ dermatitis, Erythema nodosum.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.
Kredsløbskollaps.

Ukendt frekvens: Tilfælde af uterusruptur efter indtagelse af prostaglandin hos flergangsfødende kvinder eller hos kvinder med ar efter kejsersnit. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Mifepriston anvendes med henblik på abort. Ved svigt af abortindgrebet er data alt for begrænsede (omkring 100 kvinder) til et meningsfyldt risikoestimat af den teratogene risiko. En væsentlig risiko kan ikke udelukkes, da forsøget på abort kan tænkes at påvirke den normale embryogenese. 

Referencer: 4110

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Karantæne følger afsnit om Svangerskab i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Syntetisk steroid med en antiprogesteronvirkning. Modvirker de endometriske og myometriske virkninger af progesteron ved doser ≥ 1 mg/kg. Under graviditeten bliver myometriet følsomt over for prostaglandiners kontraktionsinducerende virkning. I første trimester tillader mifepriston dilatation og åbning af cervix uteri. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med halveringstider på 12-72 timer og ca. 18 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden. Ca. 10% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Gyn.obstr.) tabletter 200 mg 110191
3 stk. (unit-dose)
731,65 243,88

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
B, 167
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 11,1 x 11,1
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

4110. Bernard N, Elefant E, Carlier P et al. Continuation of pregnancy after first-trimester exposure to mifepristone: an observational prospective study. BJOG. 2013; 120(5):568-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23346916 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...