Burinex®

C03CA02
 
 

Loop-diuretikum ( diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg eller 5 mg (delekærv) bumetanid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg bumetanid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Oralt 

 • Ødemer og hypertension
  0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl.
  Ved kronisk nyreinsufficiens kan bumetanid anvendes i meget store doser, op til 5-15 mg 1-4 gange dgl. under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og blodparametre.


Parenteralt 

 • Ødemer
  1-2 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.
 • Lungeødem
  2 mg (4 ml) i.v. evt. gentaget med 10-15 min. interval. Doser på indtil 5 mg (10 ml) i.v., evt. gentaget, kan anvendes.
 • Lungeødem ved nyreinsufficiens
  5-10 mg (10-20 ml) langsomt i.v. eller i 500 ml infusionsvæske, evt. gentaget.
 • Forceret diurese
  1-2 mg (2-4 ml) i.v., derefter afpasses dosisstørrelse og interval efter ønsket timediurese.
 • Hypertensive kriser
  2 mg (4 ml) i.v.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Potentiel obstruktion af urinvejene
 • Forhøjet P-urat eller P-kreatinin
 • Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme, og P-kalium bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Regelmæssig monitorering af urin og blodsukker ved diabetes og mistanke om latent diabetes.
 • Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Høreforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Dehydrering Tørst
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer, Synkope

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan øge risikoen for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop).
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Bumetanid kan forstærke den ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning.
 • Oral administration. Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Intravenøs administration. Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 80-95 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i injektionsvæske ca. 7,0.
 

Forligelighed ved infusion  

Blandbar med isotonisk glucose- og natriumchlorid-infusionsvæske. Maksimalt 0,25 mg/10 ml. Infusionstid 1-2 timer.
 

Bemærk: Ved behandling af ødemer bør isotonisk glucose-infusionsvæske foretrækkes. 

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 1 mg, Karo Pharma  Delekærv
tabletter 1 mg, Karo Pharma  kærv: ikke oplyst
tabletter 1 mg, Karo Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
tabletter 1 mg, Karo Pharma (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst
tabletter 1 mg, Karo Pharma (Nordic Prime)  Delekærv
tabletter 2 mg, Karo Pharma  Ingen kærv
tabletter 2 mg, Karo Pharma (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst
tabletter 5 mg, Karo Pharma  Delekærv
tabletter 5 mg, Karo Pharma  kærv: ikke oplyst
tabletter 5 mg, Karo Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Andre
tabletter 1 mg
Andre
1 mg
Andre
1 mg  (Orifarm)
Andre
1 mg  (Paranova Danmark)
Andre
1 mg  (Nordic Prime)
Andre
2 mg
Andre
2 mg  (Paranova Danmark)
5 mg
Andre
5 mg
Andre
5 mg  (Orifarm)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 142927
100 stk.
284,85 2,85 2,85
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 107283
100 stk. (blister)
196,00 1,96 1,96
(B) tabletter 1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 467825
100 stk. (blister)
197,00 1,97 1,97
(B) tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 144810
100 stk. (blister)
196,40 1,96 1,96
(B) tabletter 1 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 496302
100 stk, (blister)
Udgået 26-12-2022
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 056929
100 stk.
666,75 6,67 3,33
(B) tabletter 2 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 180333
100 stk. (blister)
670,75 6,71 3,35
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 172957
100 stk.
568,90 5,69 1,14
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 043833
100 stk. (blister)
549,95 5,50 1,10
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 385512
100 stk. (blister)
578,30 5,78 1,16
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 001009
5 amp. x 4 ml
159,35 7,97 15,94

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  1 mg

Præg:
133
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  1 mg  (Nordic Prime)

Præg:
133,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
155
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
mg, 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...