Glucosamin "Pharma Nord"

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 400 mg glucosamin (som sulfatkaliumchlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.200 mg dgl. fordelt på 1-3 doser. 

 

Bemærk

  • Kapslerne tages med et glas vand.
  • Kapslerne kan åbnes.
  • Indholdet kan opslæmmes i vand eller juice.
  • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Ødemer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Glucosamin "Pharma Nord"

Der er set stigning i INR ved samtidig brug af vitamin K-antagonister. Forsigtighed tilrådes, når glucosaminbehandling initieres eller afsluttes. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4122

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæartrose - se Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen, oktober 2012. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 400 mg, Pharma Nord  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand eller juice.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) hårde kapsler 400 mg (kan dosisdisp.) 015037
90 stk.
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 400 mg (kan dosisdisp.) 015301
270 stk.
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 400 mg (kan dosisdisp.) 015312
1000 stk.
ikke fast pris

Substitution

hårde kapsler 400 mg
Glucosamin "Copyfarm" Orifarm Generics, Glucosamin, filmovertrukne tabletter 400 mg
Revadol Mezina, Glucosamin, filmovertrukne tabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 22,2
hårde kapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4122. Sivojelezova A, Koren G, Einarson A. Glucosamine use in pregnancy: an evaluation of pregnancy outcome. J Womens Health (Larchmt). 2007; 16:345-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17439379 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

04.04.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...