Glucosamin "Copyfarm"

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg (delekærv) glucosamin (som sulfatkaliumchlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.200 mg dgl. fordelt på 1-3 doser. 

 

Bemærk

  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
  • Tablet kan opslæmmes i vand.
  • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Ødemer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Glucosamin "Copyfarm"

Der er set stigning i INR ved samtidig brug af vitamin K-antagonister. Forsigtighed tilrådes, når glucosaminbehandling initieres eller afsluttes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4122

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæartrose - se Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen, oktober 2012. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 400 mg, Orifarm Generics  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 076713
90 stk.
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 076725
270 stk.
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 076736
1000 stk. (4 x 250)
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 400 mg
Glucosamin "Pharma Nord" Pharma Nord, Glucosamin, hårde kapsler 400 mg
Revadol Mezina, Glucosamin, filmovertrukne tabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 18,7
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4122. Sivojelezova A, Koren G, Einarson A. Glucosamine use in pregnancy: an evaluation of pregnancy outcome. J Womens Health (Larchmt). 2007; 16:345-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17439379 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

04.04.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...