Nebido®

G03BA03
 
 
Androgen.

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling ved mandlig testosteronmangel som er bekræftet af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (4 ml) indeholder 1.000 mg testosteronundecanoat svarende til 631,5 mg testosteron. 

Doseringsforslag

Voksne og ældre mænd. 1.000 mg langsomt og dybt i.m. i glutealregionen typisk hver 10.-14. uge. 

Mellem 1. og 2. dosis kan intervallet reduceres (mindst 6 uger). 

 

Bemærk: 

 • På grund af risiko for pulmonale mikroembolier (olieopløsning) skal injektionen gives intramuskulært og meget langsomt.
 • Ved langvarig behandling skal doseringen individualiseres på baggrund af klinisk respons, kontrol af serum-testosteron og effekt på hæmatokrit.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år og over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. Ved alvorlige komplikationer i form af ødem med eller uden kongestivt hjertesvigt seponeres behandlingen straks. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Afhængighed og abstinenssymptomer ses ved markant reduktion af dosis eller pludselig seponering. 

Kontraindikationer

 • Cancer prostatae.
  Testosteronbehandling kan næppe fremkalde prostatakræft, men testosteron kan stimulere allerede tilstedeværende cancer prostataeceller til forøget vækst. Cancer prostatae må derfor så vidt muligt udelukkes, før testosteronbehandling indledes.
 • Levertumorer.
 • Brystkarcinom.
 • Bemærk: Testosteronpræparater må ikke anvendes af kvinder på grund af risiko for virilisering.

Forsigtighedsregler

 • Ved svær hjertenyreinsufficiens
 • Testosteron bør anvendes med forsigtighed hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og kredsløbsinsufficiens samt ved koagulationsforstyrrelser, trombofili eller med risikofaktorer for venøs tromboembolisme (VTE). Hos trombofile patienter er der rapporteret VTE-tilfælde, selv under antikoagulationsbehandling, hvorfor fortsættelse af testosteronbehandling efter den første trombotiske hændelse bør vuderes omhyggeligt.
 • Hypertension
 • Hos ældre mænd over 65 år kan sædvanlig dosering medføre serum- testosteronniveau over normalt referenceniveau, idet der også bør tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med alderen.
 • Hos patienter, der får langvarig testosteronbehandling, skal hæmoglobin og hæmatokrit, leverfunktionsprøver og lipidprofil monitoreres regelmæssigt.
 • Bemærk: Androgener kan medføre et fald i total T4-plasmakoncentrationer. Koncentrationen af de frie thyroideahormoner forbliver dog uændret, og der er ikke observeret kliniske tegn på thyroidea-dysfunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Polycytæmi.
Forhøjet hæmatokritværdi, Forhøjet hæmoglobin, Forhøjet PSA, Vægtøgning.
Prostatahypertrofi.
Acne.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kardiovaskulære hændelser.
Smerter, Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Infektion i nedre luftveje.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi.
Tremor.
Depression, Humørforstyrrelser.
Urinretention.
Gynækomasti.
Dyspnø.
Alopeci, Erytem.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01%) Levertumorer*.
Ikke kendt Aggressivitet, Nervøsitet.
Søvnapnø.

* identificeret i forbindelse med brug af dette lægemiddel efter markedsføringen. 

 

 • Hos børn ses desuden påvirkning af væksten, idet der initialt ses vækstacceleration afhængig af alder for start af behandling, og sekundært ses væksthæmning, når epifyselinjerne lukker.
 • Behandling med høje doser af testosteron afbryder eller reducerer normalt spermatogenesen.
 • Forøget insulinresistens kan forekomme.
 • Misbrug af testosteron og andre anabole androgene steroider kan medføre alvorlige bivirkninger, herunder kardiovaskulære (i nogle tilfælde med dødelig udgang), hepatiske og/eller psykiske bivirkninger. Afhængighed og abstinenssymptomer ses ved markant reduktion af dosis eller pludselig seponering.

 

Interaktioner

 • Androgener kan forbedre glucosetolerancen og nedsætte behovet for insulin og andre antidiabetika.
 • Høje doser af androgener kan øge effekten af antikoagulerende midler. Derfor er tæt monitorering af INR påkrævet, og reduktion af AK-dosis kan være nødvendig.
 • Samtidig administration af ACTH eller kortikosteroider kan øge risikoen for ødemer, især hos patienter med hjerte- eller leversygdomme.

Doping

Anvendelse af testosteron  medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Naturligt androgen. 

Farmakokinetik

 • Oral administration. Absorberes overvejende i det lymfatiske system, hvorved first pass-metabolisme undgås. Hydrolyseres i plasma til de endogene androgener testosteron og dihydrotestosteron. Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer.
 • Parenteral administration. Frigives langsomt efter i.m. indgift af olieholdigt depot. Frit testosteron fraspaltes. Maksimal plasmakoncentration efter 7 dage. Plasmahalveringstid 50-130 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Skal anvendes umiddelbart efter åbning. Hvis lægemidlet opbevares ved kolde temperaturer, skal det inden anvendelse bringes til stue- eller kropstemperatur. 

Indholdsstoffer

Testosteronundecanoatinjektionsvæske, opl.  1000 mg/dosisinjektionsvæske, opl.  1000 mg/dosis  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  1000 mg/dosis  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  1000 mg/dosis  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylbenzoat : injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis
Andre:
Ricinusolie : injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis 482183
4 ml
1.096,85 19,74
(B) injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis  (Orifarm) 096200
4 ml
999,25 17,99
(B) injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis  (Paranova Danmark) 493783
4 ml
Udgået 05-10-2020
(B) injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis  (Paranova Danmark) 494318
4 ml
998,25 17,97
(B) injektionsvæske, opl. 1000 mg/dosis  (2care4) 488788
4 ml
1.019,00 18,34
 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...