Pamorelin®

L02AE04
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk hormonfølsom prostatacancer.
 • Præmenopausal hormonreceptorpositiv brystkræft i kombination med tamoxifen eller aromatasehæmmer.
 • Central pubertas praecox.

Triptorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til depotinjektionsvæske, suspension. 1 hætteglas indeholder 3,75 mg, 11,25 mg eller 22,5 mg triptorelin (som embonat). 

Doseringsforslag

 • 3,75 mg s.c. eller i.m. hver 4. uge
  eller
 • 11,25 mg i.m. hver 12. uge
  eller
 • 22,5 mg i.m. hver 24. uge.

Behandlingseffekten bør kontrolleres klinisk og endokrinologisk (ved kontrol af serum-testosteron). 

 

Central pubertas praecox 

 • Børn (piger < 8 år og drenge < 10 år). 22,5 mg i.m. hver 24. uge.

 

Bemærk: Behandling af pubertas praecox bør foregå på en pædiatrisk afdeling med særlig endokrinologisk ekspertise. 

Kontraindikationer

Børn: Progressive hjernetumorer. 

Forsigtighedsregler

Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med triptorelin påbegyndes.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kraftesløshed.
Rygsmerter.
Paræstesier.
Nedsat libido.
Øget svedtendens.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Mundtørhed.
Svimmelhed, Træthed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine.
Depression, Humørforstyrrelser.
Erektil dysfunktion.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Synstab.
Abdominalsmerter.
Letargi.
Diabetes, Hyperlipidæmi.
Anfald af arthritis urica, Muskelkramper.
Urinretention.
Gynækomasti, Testikelatrofi.
Dyspnø.
Alopeci, Erytem.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Synsforstyrrelser.
Anafylaktisk reaktion*.
Ledstivhed.
Hukommelsesbesvær.
Eufori, Konfusion.
Purpura.
Hypotension.
Ikke kendt hyppighed Angioødem.
Forlænget QT-interval.
Angst.
Inkontinens.

* Større hyppighed for børn. 

 

Initialt ses forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes ved behandling med et antiandrogen i indledningsfasen. 

Der kan hos børn ses epifysiolysis capitis femoris efter afslutning af GnRH-behandling. 

Interaktioner

 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.
 • Ved behandling af børn bør samtidig anvendelse af kønshormoner, cyproteronacetat og væksthormon undgås.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af triptorelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon.  

Farmakokinetik

 • Depotpræparat.
 • Absorberes kontinuert over ca. 12 uger efter i.m. injektion.
 • Udskilles gennem leveren og nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til injektion efter opslæmning i medfølgende solvens (2 ml). 

  

Egenskaber 

pH efter opslæmning 5,5-7,5 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Triptorelinpulver til depotinjektionsvæske, susp.  3,75 mgpulver til depotinjektionsvæske, susp.  11,25 mgpulver til depotinjektionsvæske, susp.  22,5 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Carmellosenatrium : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg
Mannitol : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg
Poly(DL-lactid-co-glycolid) : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg
Polysorbat 80 : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg
Sterilt vand : pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg, pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 3,75 mg 490552
1 sæt
1.497,70 1.497,70 53,52
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg 021820
1 x 11,25 mg
4.316,75 383,71 51,42
(A) pulver til depotinjektionsvæske, susp. 22,5 mg 078476
1 sæt
7.690,45 7.690,45 45,80
 
 

Revisionsdato

12.09.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...