Canesten® creme

D01AC01
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

Hudinfektioner og vulvitis forårsaget af clotrimazolfølsomme svampe

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg clotrimazol. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

  • Appliceres 2-3 gange dgl.
  • Behandling fortsættes i 14 dage, efter at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.
  • Bør ikke anvendes som monoterapi til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg og negle, da disse svampeinfektioner oftest kræver systemisk behandling.
  • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Erytem.
Ødemer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for over 3.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4043, 4044

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

  • Antimykotisk virkning på bl.a. dermatofytter, gærsvampe og skimmelsvampe.
  • Virker desuden på grampositive mikroorganismer (streptokokker/stafylokokker/Gardnerella vaginalis) samt gramnegative mikroorganismer (Bacteroides).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi-, dyrknings-, eller PCR-verificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) creme 10 mg/g 590497
20 g
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 17. december 2018)


4043. Czeizel AE, Tóth M, Rockenbauer M. No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology. 1999; 10(4):437-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10401880 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...