Canesten® creme

D01AC01
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

Hudinfektioner og vulvitis forårsaget af clotrimazolfølsomme svampe

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg clotrimazol. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

  • Appliceres 2-3 gange dgl.
  • Behandling fortsættes i 14 dage, efter at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.
  • Bør ikke anvendes som monoterapi til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg og negle, da disse svampeinfektioner oftest kræver systemisk behandling.
  • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Hud og subkutane væv Erytem Hudirritation  (bl.a. afskalning af huden omkring kønsorganerne)
Vaskulære sygdomme Ødemer

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for over 3.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4043, 4044

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

  • Antimykotisk virkning på bl.a. dermatofytter, gærsvampe og skimmelsvampe.
  • Virker desuden på grampositive mikroorganismer (streptokokker/stafylokokker/Gardnerella vaginalis) samt gramnegative mikroorganismer (Bacteroides).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi- eller dyrkningsverificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) creme 10 mg/g 590497
20 g
ikke fast pris

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4044. Rotem R, Fishman B, Daniel S et al. Risk of major congenital malformations following first-trimester exposure to vaginal azoles used for treating vulvovaginal candidiasis: a population-based retrospective cohort study. BJOG. 2018; 125(12):1550-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29790255 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4043. Czeizel AE, Tóth M, Rockenbauer M. No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology. 1999; 10(4):437-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10401880 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...