Atrovent® næsespray, opløsning

R01AX03
 
 
Korttidsvirkende antikolinergikum beregnet til applikation på næseslimhinden.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning (pumpespray). 1 dosis (pust) indeholder 21 mikrogram ipratropium (som bromid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Almindeligvis 2 pust i hvert næsebor 2-3 gange dgl. Kan anvendes efter behov. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. børn. 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

Overfølsomhed for atropin.

Forsigtighedsregler

  • Snævervinklet glaukom eller disposition herfor.
  • Urinvejsobstruktion (fx prostatahyperplasi eller blærehalsobstruktion).
  • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Halsirritation, Nasal irritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren, Supraventrikulære arytmier Takykardi
Øjne Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Snævervinklet glaukom*, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Laryngospasme Pharyngitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Palpitationer
Immunsystemet Urticaria

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 220 1. trimester-eksponerede, hvor ipratropium har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Atrovent® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Atrovent® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Lokalt virkende antikolinergikum. Blokerer receptorerne for acetylkolin. I næseslimhinden vil dette have en udtalt antisekretorisk effekt, da kirtlerne i næseslimhinden næsten udelukkende innerveres fra parasympatikus. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til personer, der opfylder følgende tilskudsklausul: 

  • Kronisk rhinitis.

En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet "Tilskud" på recepten. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)
Atrovent
071283
180 doser
69,50 0,44 5,05
(HA) næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)
Atrovent
491569
360 doser
Udgået 27-11-2023

Substitution

næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
Atrovent Nasal (Parallelimport), Ipratropium, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
Lomuspray STADA Nordic, Ipratropium, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...