Atrovent® næsespray, opløsning

Udgået: 24.01.2022
R01AX03
 
 
Korttidsvirkende antikolinergikum beregnet til applikation på næseslimhinden.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning (pumpespray). 1 dosis (pust) indeholder 21 mikrogram ipratropium (som bromid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Almindeligvis 2 pust i hvert næsebor 2-3 gange dgl. Kan anvendes efter behov. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. børn. 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed for atropin.

Forsigtighedsregler

  • Glaukom eller disposition for glaukom.
  • Urinvejsobstruktion (fx prostatahyperplasi eller blærehalsobstruktion).
  • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Svimmelhed.
Hovedpine.
Epistaxis, Halsirritation, Nasal irritation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren, Supraventrikulære arytmier.
Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Snævervinklet glaukom, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Stomatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Urinretention.
Bronkospasme, Laryngospasme.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 220 1. trimester-eksponerede, hvor ipratropium har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende antikolinergikum. Blokerer receptorerne for acetylkolin. I næseslimhinden vil dette have en udtalt antisekretorisk effekt, da kirtlerne i næseslimhinden næsten udelukkende innerveres fra parasympatikus. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til personer, der opfylder følgende tilskudsklausul: 

  • Kronisk rhinitis.

En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet "Tilskud" på recepten. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 491569
360 doser
Udgået 24-01-2022

Substitution

næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
Atrovent Nasal (Parallelimport), Ipratropium, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
Lomuspray STADA Nordic, Ipratropium, næsespray, opløsning 21 mikrogram/dosis
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

24.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...