Atrovent® inhalationsspray, opløsning og inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis

R03BB01
 
 
Korttidsvirkende antikolinergikum beregnet til inhalation.

Anvendelsesområder

Profylaktisk og akut behandling af astma og Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 20 mikrogram ipratropium (som bromid).
Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning (ukonserveret). 1 dosis (2 ml) indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid. 

Doseringsforslag

Inhalationsspray 

 • Voksne og børn fra 7 år. Sædvanligvis 40 mikrogram (2 pust) 4 gange dgl. som basisterapi. Højst 12 inhalationer dagligt. Ved behov for flere doseringer bør supplerende behandling overvejes.
 • Bemærk: Film med instruktion i brugen af inhalationsspray kan ses under "Instruktioner".


Inhalationsvæske 

 • Voksne. 250-500 mikrogram. Doseringen gentages 3-4 gange dgl. med mindst 2 timers interval.
 • Børn. 250 mikrogram.
 • Bemærk:
  • Indgives gennem nebulisator evt. tilsluttet respirator.
  • Den dosis, der deponeres i lungerne, afhænger af den anvendte nebulisator.
  • Ordination af forstøverapparat bør foregå på specialafdeling.
  • Inhalationsvæske kan anvendes direkte uden fortynding.

 

Klimapåvirkning 

Atrovent®, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en kraftig fluorholdig drivhusgas. Med mindre særlige kliniske forhold (fx behov for brug af spacer) taler for anvendelse af inhalationsspray, anbefales anvendelse af pulverinhalator (5747) (5748)

 

Referencer: 5747, 5748

Instruktioner

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

Kontraindikationer

Overfølsomhed for atropin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved snævervinklet glaukom og prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Øget forbrug af ipratropium tyder på dårligere symptomkontrol eller øget fysisk akivitet.

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bør seponeres hos patienter i langvarig behandling med langtidsvirkende antikolinergika. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Halsirritation, Hoste
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Supraventrikulære arytmier Palpitationer
Øjne Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk*, Snævervinklet glaukom*, Synsforstyrrelser*, Øjensmerter Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Faryngalt ødem, Laryngospasme
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Atrieflimren
Øjne Akkommodationsbesvær

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 220 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

 • Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Maksimal virkning efter 0,5-1,5 timer. Middelvirkningsvarighed 5-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Det absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25 % heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Inhalationsvæske til nebulisator 

 • pH 3-4.
 • Må ikke blandes med midler indeholdende benzalkoniumchlorid i samme nebulator på grund af risiko for udfældning.
 • Må ikke opbevares koldt eller fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.

 

Inhalationsspray 

Rengøring: Mundstykket renses med varmt vand, hvorefter det lufttørres. 

Tilskud

Klausuleret tilskud til brug som anfaldsbehandling til patienter, der ikke kan behandles med korttidsvirkende β2-agonist (SABA).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis 005390
200 doser
129,15 0,65 3,87
(B) inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 0,25 mg/ml 129817
60 x 2 ml
404,00 3,37 4,04

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 0,25 mg/ml
Ipratropiumbromid "Teva" TEVA, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis 0,5 mg/2ml
 

Foto og identifikation

Foto

Inhalationsspray, opløsning  20 mikrogram/dosis

Mål i mm: 27 x 78
Atrovent® 20 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Atrovent® 20 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

5747. Forberg S. Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray også for klimaets skyld. Rationel Farmakoterapi, SST. 2022; 4, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Rationel-farmakoterapi-4-2022/Brug-pulverinhalator-i-stedet-for-inhalationsspray-ogsaa-for-klimaets-skyld (Lokaliseret 24. november 2022)


5748. Woodcock A, Janson C, Rees J et al. Effects of switching from a metered dose inhaler to a dry powder inhaler on climate emissions and asthma control: post-hoc analysis. BMJ Journals. 2022; 77; 12, https://thorax.bmj.com/content/77/12/1187 (Lokaliseret 24. november 2022)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...