Lamisil® creme og kutanopløsning

Lamisil Once
D01AE15
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Hudinfektioner forårsaget af terbinafinfølsomme svampe.
 • Ved lokal applikation opnås så høje koncentrationer i huden, at stoffet virker effektivt både på:
  • Dermatofytter
  • Candida
  • Malassezia.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg terbinafin (som hydrochlorid). 

Lamisil® Once, kutanopløsning. 1 g indeholder 10 mg terbinafin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Creme 

 • Appliceres i et tyndt lag 1 gang dgl. sædvanligvis i 1 uge.
 • Ved pityriasis versicolor 1-2 gange dgl. i 2 uger.
 • Hvis der ikke er tegn på bedring inden for 2 uger efter første behandling, bør den stillede diagnose tages op til revision.

 

Lamisil Once, kutanopløsning 

Voksne 

 • Påsmøres begge fødder én enkelt gang.
 • Fødderne må ikke vaskes i 24 timer efter applikation.

 

Bemærk: 

 • Spædbørn må ikke komme i kontakt med behandlet hud, herunder brystet.
 • Cremen bør ikke påføres i området omkring øjnene.
 • Creme: Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 12 år.

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Creme indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Ikke kendt hyppighed
Øjne Øjenirritation
Hud og subkutane væv Erytem Misfarvning af huden

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lamisil® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lamisil® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker fungicidt på dermatofytter, nogle skimmelsvampe og dimorfe svampe gennem specifik hæmning af enzymet squalen epoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Fungistatisk over for C. albicans og Malassezia. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 5 %). 

Forbliver i stratum corneum i op til 13 dage efter applikation. 

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi- eller dyrkningsverificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) creme 10 mg/g
Lamisil
173643
7,5 g
ikke fast pris
(HF) creme 10 mg/g
Lamisil
438974
15 g
ikke fast pris
(HF) creme 10 mg/g
Lamisil
451655
30 g
ikke fast pris
(HF) kutanopløsning 10 mg/g
Lamisil Once
186638
4 g
ikke fast pris

Substitution

creme 10 mg/g
Finigen Orifarm Generics, Terbinafin, creme 10 mg/g
Terbistad STADA Nordic, Terbinafin, creme 10 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...