Lamisil® creme og kutanopløsning

Lamisil Once
D01AE15
 
 
Svampemiddel til lokal anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Hudinfektioner forårsaget af terbinafinfølsomme svampe.
 • Ved lokal applikation opnås så høje koncentrationer i huden, at stoffet virker effektivt både på:
  • Dermatofytter
  • Candida
  • Malassezia.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg terbinafin (som hydrochlorid). 

Lamisil® Once, kutanopløsning. 1 g indeholder 10 mg terbinafin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Creme 

 • Appliceres i et tyndt lag 1 gang dgl. sædvanligvis i 1 uge.
 • Ved pityriasis versicolor 1-2 gange dgl. i 2 uger.
 • Hvis der ikke er tegn på bedring inden for 2 uger efter første behandling, bør den stillede diagnose tages op til revision.

 

Lamisil Once, kutanopløsning 

Voksne 

 • Påsmøres begge fødder én enkelt gang.
 • Fødderne må ikke vaskes i 24 timer efter applikation.

 

Bemærk: 

 • Spædbørn må ikke komme i kontakt med behandlet hud, herunder brystet.
 • Cremen bør ikke påføres i området omkring øjnene.
 • Creme: Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 12 år.

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Creme indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner. 

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Erytem.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Virker fungicidt på dermatofytter, nogle skimmelsvampe og dimorfe svampe gennem specifik hæmning af enzymet squalen epoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Fungistatisk over for C. albicans og Malassezia. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 5%). 

Forbliver i stratum corneum i op til 13 dage efter applikation. 

Indholdsstoffer

Terbinafincreme  10 mg/gkutanopløsning  10 mg/g

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : creme 10 mg/g
Andre:
Akryl-copolymerer : kutanopløsning 10 mg/g
Cetylalkohol : creme 10 mg/g
Cetylpalmitat : creme 10 mg/g
Ethanol : kutanopløsning 10 mg/g
Hyprolose : kutanopløsning 10 mg/g
Isopropylmyristat : creme 10 mg/g
Polysorbat 60 : creme 10 mg/g
Renset vand : creme 10 mg/g
Sorbitanmonostearat : creme 10 mg/g
Stearylalkohol : creme 10 mg/g
Triglycerider (middelkædede) : kutanopløsning 10 mg/g

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hudinfektioner forårsaget af svampe (mikroskopi-, dyrknings-, eller PCR-verificeret). 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) creme 10 mg/g 173643
7,5 g
ikke fast pris
(HF) creme 10 mg/g 438974
15 g
ikke fast pris
(HF) creme 10 mg/g 451655
30 g
ikke fast pris
(HF) kutanopløsning 10 mg/g 186638
4 g
ikke fast pris

Substitution

creme 10 mg/g
Finigen Orifarm Generics, Terbinafin, creme 10 mg/g
Terbistad STADA Nordic, Terbinafin, creme 10 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...