Mycostatin®

A07AA02
 
 

Svampemiddel til lokal anvendelse ved candidiasis. 

Anvendelsesområder

Oral og gastro-intestinal infektion forårsaget af nystatinfølsomme svampe. 

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 100.000 IE nystatin. 

Doseringsforslag

Oral candidose 

 • Voksne, børn og spædbørn. 100.000 IE 4 gange dgl.
 • Hos betandede patienter anvendes præparater uden saccharose for at undgå cariesudvikling.

 

Bemærk: 

 • Suspension holdes i munden så længe som muligt, før den synkes.
 • Hos spædbørn kan suspensionen gives dråbevis eller fortyndes med vand og smøres på læsionerne.
 • Behandlingsvarighed sædvanligvis 1-2 uger for akutte infektioner og 4-6 uger ved kroniske infektioner.
 • Der kan være behov for at gentage behandlingen, hvorfor behandlingsrespons skal kontrolleres efter endt behandling.


Gastro-intestinal infektion 

 • Voksne. 500.000 IE - 1 mill. IE 3 gange dgl.
 • Børn og spædbørn. 100.000 IE 4 gange dgl.

Bemærk: 

 • Cariesrisiko pga. højt sukkerindhold.
 • Suspensionen synkes straks.
 • For at undgå genopblussen af candidose skal behandlingen fortsætte 2-3 dage efter symptomophør.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem, Hypersensitivitet

Bemærk vedr. Mycostatin®: Cariesrisiko pga. højt sukkerindhold. 

Kunstige sukkerstoffer kan påvirke blodsukkerniveauet hos diabetikere. Allergi kan forekomme overfor smags- og konserveringsmidler.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mycostatin®
 • In vitro reduceres effekten af nystatin og chlorhexidin ved samtidig behandling. som derfor ikke anbefales.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe efter såvel oral som lokal anvendelse. For oral anvendelse er der data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Fungistatisk og fungicidt in vitro over for forskellige gærtyper og gær svampe. Har ingen aktivitet over for bakterier, protozoer eller virus. Alle Candida-arter er umiddelbart følsomme overfor nystatin. Der er ikke kendskab til resistensudvikling. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Flasken omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 7 dage.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
oral suspension 100.000 IE/ml  (Paranova Danmark)
Andre
100.000 IE/ml  (2care4)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) oral suspension 100.000 IE/ml  (Paranova Danmark) 058040
60 ml (med sukker)
326,55 5,44 81,64
(B) oral suspension 100.000 IE/ml  (2care4) 061800
60 ml (med sukker)
325,20 5,42 81,30
(B) oral suspension 100.000 IE/ml  (Paranova)   (Paranova Danmark) 192393
100 ml (med sukker)
330,55 3,31 49,58
(B) oral suspension 100.000 IE/ml  (2care4) 374304
2 x 60 ml (med sukker)
394,80 3,29 49,35

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...