Isentress

J05AJ01
 
 

Anvendelsesområder

400 mg tabletter 

 • Infektion med HIV-1 hos voksne, samt unge og børn med legemsvægt ≥ 25 kg.

 

600 mg tabletter 

 • Infektion med HIV-1 hos voksne, unge og børn med legemsvægt ≥ 40 kg.
 • Anvendes til behandlingsnaive patienter eller patienter, der blev virologisk supprimerede i initial behandling med 400mg.

 

Til børn < 6 år og/eller med legemsvægt < 25 kg findes tyggetabletter og granulat til oral suspension, som kan rekvireres med udleveringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen, se Dosering

 

Se kombinationsbehandling i Midler mod HIV


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg eller 600 mg raltegravir. 

Doseringsforslag

400 mg tabletter 

 • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg. 400 mg 2 gange dgl.

600 mg tabletter 

 • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 40 kg. 1.200 mg (2 tbl. á 600 mg) 1 gang dgl.
 • Bemærk: 400 mg tabletter må ikke anvendes til denne dosering.

 

Bemærk: 

 • 400 mg tabletter må ikke anvendes i stedet for 600 mg tabletter til dosering af 1.200 mg dgl.
 • Tabletter 400 mg eller 600 mg og tyggetabletter/oral suspension (se nedenfor) er ikke bioækvivalente.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

 

Tyggetabletter/granulat til oral suspension  

 

Bemærk: 

 • Tabletter 400 mg eller 600 mg og tyggetabletter/oral suspension er ikke bioækvivalente.
 • Erfaring savnes vedr. børn med legemsvægt < 25 kg.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat leverfunktion. Leverfunktionen bør kontrolleres jævnligt.
 • Ved alvorligt hududslæt, mistanke om DRESS syndrom (Drug Rash med Systemiske Symptomer) eller alvorlige allergiske reaktioner skal raltegravir omgående seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abnormal lymfocyt-morfologi.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Abnorme drømme, Depression, Hyperaktivitet, Mareridt, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Myokardieinfarkt, Ventrikulær ekstrasystoli.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Odynofagi, Pancreatitis, Rektal blødning.
Letargi, Smerter.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Ansigtsødem, Hypersensitivitet, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom, Stevens-Johnsons syndrom.
Herpes zoster.
Forhøjet INR, Glucosuri.
Diabetes, Dyslipidæmi, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Osteopeni, Rhabdomyolyse, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Papillom.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Karpaltunnelsyndrom, Migræne, Perifer neuropati, Tremor.
Angst, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Suicidaladfærd.
Hæmaturi, Nefritis, Nefrotisk syndrom, Nyresvigt.
Erektil dysfunktion, Genital herpes simplex, Gynækomasti.
Dysfoni.
Alopeci, Dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Folliculitis.
Hypertension, Perifere ødemer.
 • Alvorlige, potentielt livstruende og letale hudreaktioner er set, ofte ved samtidig indtagelse af andre lægemidler.
 • Depression og suicidaladfærd er især set hos patienter med psykisk sygdom i anamnesen.
 • Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Samtidig administration af potente induktorer af UGT1A1, fx rifampicin, kan reducere plasmakoncentrationen af raltegravir. Hvis kombinationen er absolut nødvendig, bør det overvejes at fordoble raltegravir dosis.
 • Hæmmere af UGT1A1, fx atazanavir eller omeprazol, kan øge plasmakoncentrationen af raltegravir. Dosisjustering ikke nødvendig.
 • Samtidig administration af aluminium- eller magnesiumholdige antacida reducerer plasmakoncentrationen af raltegravir. Derfor frarådes kombination.
 • Jernsalte forventes at nedsætte plasmakoncentrationen af raltegravir; men denne virkning kan begrænses ved administrering af jernsalte mindst 2 timer før eller efter indtagelse af raltegravir.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For raltegravir er der data for ca. 250 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer den kovalente integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed udbredelse af virusinfektionen.

Farmakokinetik

 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.

Indholdsstoffer

Raltegravirfilmovertrukne tabletter  400 mgfilmovertrukne tabletter  600 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 400 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 400 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 400 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 400 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 097904
60 stk. (Orifarm)
6.586,35 219,55
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 110750
60 stk.
6.587,15 219,57
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg 564264
60 stk.
6.587,15 146,38

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
227
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,8 x 15,9
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
242,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,7 x 19,1
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

13.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...