ALK 802 Hvepsegift

Alk (802) Hvepsegift
V01AA07, V04CL
 
 

Allergenekstrakt til diagnostik og allergen immunterapi. 

Anvendelsesområder

Diagnostik og behandling af IgE-medieret allergi. 

Dispenseringsform

Soluprick® SQ, opløsning til priktest, sæt a 3 flasker med standardiseret ekstrakt i stigende styrke: 10, 100 og 300 mikrogram/ml. 

Aquagen® SQ, injektionssubstans, opløsning. 1 hætteglas indeholder 450.000 SQ-U svarende til 100.000 SQ-U/ml efter opløsning i medflg. solvens (Alk-diluent). 

Alutard® SQ, injektionsvæske, suspension, behandlingssæt til opdoseringsfasen a 4 hætteglas med allergenekstrakt (bundet til aluminiumhydroxid) i stigende styrke: 100, 1.000, 10.000 og 100.000 SQ-U/ml. 

Alutard® SQ, injektionsvæske, suspension til vedligeholdelsesfasen med allergenekstrakt (bundet til aluminiumhydroxid) i styrken 100.000 SQ-U/ml. 

Doseringsforslag

Der henvises til produktresuméet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Da Alutard SQ indeholder aluminium, er der en teoretisk mulighed for ophobning af aluminium i højrisikopatienter, fx patienter med nyreinsufficiens. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Alutard® og Aquagen® til behandling 

 • Ukontrolleret astma.
 • FEV1 < 70 % af forventet værdi hos voksne og FEV1 < 80 % af forventet værdi hos børn og unge (efter tilstrækkelig farmakologisk behandling).
 • Aktive, alvorlige, systemiske autoimmune sygdomme. (Autoimmune sygdomme i remission, diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis, Crohns sygdom, colitis ulcerosa og reumatoid artritis i stabil fase er ikke en kontraindikation).
 • Maligne sygdomme (insektgiftpræparater kan anvendes til højrisiko-patienter).
 • Immundefektsygdomme.

Forsigtighedsregler

Alutard® og Aquagen® til behandling 

 • Patienter med mastocytose kan risikere mindre effekt af behandlingen.
 • Astma, som kun er delvist kontrolleret, kan forværres.
 • Behandling med β-blokkere, da disse kan forringe effekten af adrenalin (insektgift-præparater kan anvendes).
 • Behandling med MAO-hæmmere, hvor der skal udvises speciel forsigtighed ved adrenalinbehandling.

Bivirkninger

Soluprick®: Meget hyppigt kortvarige reaktioner og kløe på påføringsstedet. Sjældent systemiske allergiske reaktioner, fx urticaria, astma og angioødem. Meget sjældent anafylaktisk reaktion. 

 

Alutard® SQ og Aquagen® SQ: Se nedenstående tabel: 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis Øjenkløe
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Ansigtsødem Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Hvæsen
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Hævede led
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Bronkospasme Halsgener, Halsirritation, Nasal tilstopning, Nysen, Rhinitis, Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypotension Bleghed

Atopisk dermatitis kan forværres under behandlingen.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Priktest med SQ-standardiserede allergenekstrakter (Soluprick®) kan gennemføres, men bør ligesom med andre allergener udskydes til efter graviditeten, medmindre resultatet er af afgørende betydning for kvindens helbred.
 • Intrakutantest og provokationstest bør ikke anvendes under graviditet pga. risiko for anafylaksi.
 • Allergen immunterapi vedligeholdelsesbehandling kan fortsættes ved ukompliceret forløb. Behandling bør ikke opstartes, og behandling i titreringsfasen bør afbrydes.
  Se endvidere Allergen immunterapi (Allergener).

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4404, 4405

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Soluprick®: Må tappes. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Soluprick® SQ 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning: Holdbar i 6 måneder.

  

Alutard® SQ 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) i original emballage.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Holdbar i 6 måneder.

  

Aquagen® SQ 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) i original emballage.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske:
  • 100.000 SQ-U/ml: Holdbar i 2 måneder.
  • 10.000 SQ-U/ml, 1.000 SQ-U/ml og 100 SQ-U/ml: Holdbar 14 dage.
  • 10 SQ-U/ml: Holdbar 1 dag.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. Initialsæt  Alutard SQ  031161
4 htgl. a 5 ml
4.071,50 203,58
(B) injektionsvæske, susp. 100.000 sq-u/ml  Alutard SQ  031500
1 htgl. a 5 ml
3.512,35 702,47
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 450.000 sq-u/htgl  Aquagen SQ  032102
1 htgl. + 1 htgl. alk diluent
1.056,35 1.056,35
(B) opløsning til priktest (10+100+300) mikrog.  Soluprick SQ  040205
3 x 2 ml
2.557,15 426,19

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4405. Oykhman P, Kim HL, Ellis AK. Allergen immunotherapy in pregnancy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2015; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26561490 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4404. Shaikh WA, Shaikh SW. A prospective study on the safety of sublingual immunotherapy in pregnancy. Allergy. 2012; 67:741-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22486626 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

30.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...